Přihlašovací formulář do databáze dobrovolníků v případě potřeby pomoci při pandemii COVID-19/A sign-up form into the database of volunteers willing to help manage the COVID-19 pandemic when necessary
Vážení studenti, vážené studentky,

tento formulář bude sloužit jako registr studentů všech oborů na 3. LF UK, kteří by byli ochotni pomoci při nedostatku personálu či jiné nezbytnosti ve zdravotnických a dalších zařízeních.

Na základě Vašich odpovědí budeme sestavovat dobrovolnické skupiny dle potřeb nemocnic.

Zdravotnická a další zařízení hledají dobrovolníky do pozic:

• Dělník ve zdravotnickém zařízení (zejména studenti 1. - 2. ročníků SP Všeobecné lékařství, případně nižších ročníků nelékařských studijních programů)

• Sanitář / Ošetřovatel (Studenti SP Všeobecné lékařství se splněnými 3., resp. 4. semestry a splněnou e-learningovou zkouškou ze "Všeobecného sanitáře". Více k e-learningu zde: https://drive.google.com/open?id=1GfYG6fHXgxaRKc9M9xWTCHe1hbSkUo_h )

• Administrativní a podobné pozice (infolinky, informátor, recepční, řidič)

• Činnosti při triage pacientů před vstupem do zdravotnického zařízení + odebírání biologických vzorků.Za odvedenou práci se předpokládá hodinová sazba okolo 120Kč.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Zavazujeme se tomu, že osobní údaje nebudou použity k jiným účelům, než k řešení situace spojené s epidemií COVID-19.

Studentská komora Akademického senátu 3. LF UK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear students,

This form will be used as a registry of students from all available study programmes offered by 3LF UK, who would be willing to help in the event of general shortage of staff or general shortage of any other necessity in medical and other facilities.

Based on your answers, we will start assembling volunteer groups according to the needs of hospitals.

Medical facility labourer (recommended mainly for 1st and 2nd year students of General Medicine, or lower year students of other study programmes)

Orderly/Caretaker (students of the General Medicine programme after completing the first 3 semesters and also completing the e-learning “General Orderly” exam. More information regarding the e-learning course can be found here: https://docs.google.com/document/d/1HZJgtzceoKG5CRuPjPAhX8kQi1i2Sxs3uC-ULaW8hKc/edit?fbclid=IwAR2aWn-THh36YROV3_bMY_TvJ3X0SCWhuyAPho1cWVA_zP5mg33OfuT7TEA )

Administrative staff and other similar positions (infoline operator, receptionist, driver)

Assisting with triaging patients before they enter a hospital facility + biological sampling.

Your work is expected to be rewarded with an hourly rate of about 120 CZK.

By submitting the form you agree to the processing of personal data. We declare we will not to use your personal data for any purpose other than solving the situation raised by the COVID-19 epidemic.

Student Chamber of the Academic Senate 3LF UK
Bez názvu
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy