Závazná přihláška do kolektivní expozice ČR - na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem (20.10. až 24.10. 2021) - tiskárny
Pořadatel národní expozice:
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1

Realizátor národní expozice:
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno

Kontaktní osoba: Klára Přibylová (Klara.Pribylova@mzk.cz, 541 646 270, 770 190 776)

Tato elektronická přihláška se Vaším odesláním v posledním kroku tohoto formuláře stává závaznou přihláškou do kolektivní expozice ČR na knižní veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem 2021 (20.10. až 24.10. 2021).
Email *
MOŽNOSTI PREZENTACE V RÁMCI KOLEKTIVNÍ EXPOZICE
Co Vám nabízíme?
- přeprava knih a propagačních materiálů na veletrh a zpět
- uvedení Vaší firmy v tištěném katalogu národní expozice
- uvedení Vaší firmy na veletržním webu MZK: veletrhy.mzk.cz
- uvedení Vaší firmy ve veletržním katalogu
- guest servis, drobné občerstvení v souladu s hygienickými předpisy daného veletrhu
- prostor pro jednání na stánku v souladu s hygienickými předpisy daného veletrhu

Co dále zprostředkujeme?
- vystavovatelské průkazy zajišťující vstup na veletrh
- parkovací karty
PODMÍNKY ÚČASTI V NÁRODNÍ EXPOZICI
1. Dodání a vyzvednutí knih
- Moravská zemská knihovna nenese náklady na zajištění přepravy knih mezi sběrným místem a vystavovatelem, zajišťuje
pouze přepravu mezi sběrným místem a veletrhem
- knihy musí být vyzvednuty (musí být nahlášen způsob vyzvednutí) z MZK nejpozději 2 týdny po výzvě ze strany realizátora
- na požádání budou knihy expedovány na náklady vystavovatele

2. Ztráta knihy
- bezpečnostní a informační servis na stánku je zajištěn asistentkami
- vzhledem k běžné veletržní praxi realizátor nekompenzuje ztracené knihy
- v případě zájmu je možné dodat více exemplářů knih, které budou v případě odcizení vystaveny

3. Knihy prezentované na národním stánku
- při volbě vystavovaných titulů zohledňujte charakter stánku jako národní expozice
- vystaveny budou především publikace tematizující českou literaturu a kulturu; cílem národní expozice je zajistit důstojnou
formu reprezentace České republiky na mezinárodním poli
- knihy vystavené ve stojanech mohou mít maximální šířku vazby cca 4 cm; objemnější knihy budou prezentovány v jiné části
expozice bez označení nakladatele

4. Termíny
- deadline podání přihlášky: 18. 5. 2021 (po tomto termínu negarantujeme publikování ve veletržním katalogu)
- dodání knih na sběrné místo nejpozději do: 3. 8. 2021
Adresa sběrného místa:
Moravská zemská knihovna
Veletržní oddělení MZK
Kounicova 65a
601 87 Brno
KRABICI OZNAČTE: VELETRHY - FRANKFURTSKÝ KNIŽNÍ VELETRH
- nejpozději do 5.10. 2021 požadujeme dodání rozpisu jednání na stánku, který bude k dispozici našim asistentkám

5. Zpracování osobních údajů
- informace o vystavovateli poskytované v této přihlášce jsou zpracovávány Moravskou zemskou knihovnou a slouží k
propagaci vystavovatele
- informace jsou zveřejněny dle vaší volby, a to na webových stránkách veletrhů (veletrhy.mzk.cz), v tištěném expozičním
katalogu, ve veletržním katalogu
- osobní údaje budou vymazány v okamžiku předání do centrální spisovny organizace
NABÍDKY
Varianta C
- prostor pro asi 15 knih (v závislosti na velikosti knih)
- primární nabídka

cena: 20.000,- Kč (bez DPH)

Varianta D
- prostor pro asi 30 knih
- vystavovatelům je primárně nabídnuta Varianta C, v případě, že to kapacita expozice umožní, bude nabídnuta i Varianta D

cena: 30.000,- Kč (bez DPH)

DEADLINE pro zaslání přihlášek je 18. 5. 2021, po tomto termínu negarantujeme zápis ve veletržním katalogu.
Chci vyplnit závaznou přihlášku do národní expozice *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Moravská zemská knihovna v Brně. Report Abuse