Bug Quest

Om du har hittat ett fel på webbsidan www.webbkoda.se så får du poäng.

Sakfel i texten = 3p
Skriva vad som är rätt lösning = 3p
Stavfel = 2p
Länkar som inte fungerar = 1p
Bra förslag på innehåll = 3p (om det kommer med)

De tre som samlar ihop flest poäng kommer att tillkännages på webbsidan!
Och de tre kommer få ett fint pris!

  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question