Seksualność oraz problemy ginekologiczne kobiet ze stwardnieniem rozsianym (SM)

Szanowna Pani,
jesteśmy grupą studentów medycyny, działającą w Studenckim Kole Naukowym przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i zwracamy się do Pani z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji pracy naukowo-badawczej. W związku z tym zapraszamy do uzupełnia poniższej ankiety. Jest ona całkowicie anonimowa a jej uzupełnienie zajmie Pani 15-20min. Prosimy o cierpliwość w wypełnianiu ankiety oraz o odpowiadanie zgodnie z prawdą. Dane uzyskane z ankiety mogą w przyszłości pomóc w ustaleniu i opracowaniu doskonalszych form leczenia zaburzeń ginekologicznych oraz seksualnych u kobiet dotkniętych stwardnieniem rozsianym.

  Część I - Demografia

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question