Mapa roku 2019
Na tomto místě můžete vyplnit on-line přihlášku do soutěže Mapa roku 2019. Více informací a podrobná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže bit.ly/cks-mr
Soutěžní kategorie
Vyberte, prosím, příslušnou kategorii. Jedno dílo může být přihlášeno i do více kategorií.
Název díla
Vyplňte, prosím, oficiální a celý název kartografického díla.
Your answer
Datum vydání
Vyplňte, prosím, termín vydání. Pro zařazení do soutěže musí být uveden v tiráži rok vydání 2019.
Your answer
Vydavatel
Vyplňte, prosím, oficiální název vydavatele, příp. autora díla. V případě více vydavatelů nebo více autorů uveďte kompletní údaje. U studentské kategorie uveďte, prosím, jméno studenta a pokud se jedná o školní dílo, pak i název školy.
Your answer
Přihlašovatel
Vyplňte, prosím, oficiální název přihlašovatele, případně zástupce autora (pokud se odpověď liší od předcházející). Pokud dílo do soutěže přihlašuje vydavatel/autor, prohlašuje podáním přihlášky, že všichni vydavatelé/autoři díla souhlasí s podáním přihlášky a se zařazením díla do soutěže Mapa roku. V případě, že Přihlašovatel není zástupcem vydavatele ani autorem díla, je potřeba doložit prohlášení autora/vydavatelem se zařazením do soutěže.
Your answer
Kontaktní osoba
Uveďte, prosím, jméno kontaktní osoby pro potřebu komunikace (nominace, vyhlášení apod.).
Your answer
Kontaktní telefon
Uveďte, prosím, telefonický kontakt.
Your answer
Kontaktní e-mail
Uveďte, prosím, kontaktní email.
Your answer
Další kontaktní údaje
U studentské kategorie, prosím, uveďte i kontakt na autora práce, pokud není sám přihlašovatelem a kontaktní osobou. Pokud chcete, aby bylo informováno více osob, lze zde uvést další kontaktní adresy.
Your answer
Webová stránka
Pokud je to možné, uveďte, prosím, webovou adresu vydavatele/autora. V případě aplikací na internetu se jedná o odkaz přímo k přihlašovanému produktu.
Your answer
Čím je Vaše dílo výjimečné?
Pokud chcete, můžete komisi své dílo představit a upozornit na to, čím je jedinečné, přínosné, kvalitní a proč by si ocenění Mapa roku zasloužilo. Tento text bude poskytnut všem členům hodnotící komise. Pokud chcete tento text zpracovat samostatně, je možné jej zaslat na adresu alena.vondrakova@gmail.com
Your answer
Souhlas se zpracováním údajů *
Zaškrtnutím políčka uděluje přihlašovatel souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním uvedených údajů obsažených v tomto formuláři pro potřeby České kartografické společnosti, a to na dobu neomezenou. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese sídla společnosti.
Required
Souhlas všech autorů/vydavatelů *
Prohlašuji, že jako autor/vydavatel (nehodící se škrtněte) výše specifikovaného kartografického díla souhlasím s přihlášením díla do soutěže České kartografické soutěže Mapa roku a souhlasím tím také s následným hodnocením odbornou komisí a veřejným vyhlášením výsledků soutěže v souladu s pravidly. V případě, že má dílo více autorů nebo více vydavatelů, prohlašuji, že mám souhlas všech spoluautorů/spoluvydavatelů s přihlášením díla do soutěže České kartografické soutěže Mapa roku a že všichni autoři/spoluvydavatelé souhlasí s následným hodnocením díla odbornou komisí a veřejným vyhlášením výsledků soutěže v souladu s pravidly.
Required
Souhlas s dalším využitím díla
Souhlasím s využitím díla pro potřeby aktivit České kartografické společnosti, především s vystavením díla v rámci doprovodné výstavy k soutěži Mapa roku, dále pak s poskytnutím díla na Mezinárodní kartografickou výstavu, která se bude konat v roce 2021 ve Florencii.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy