Zakładanie konta organizacji Związku OSP na platformie Google for Works
Związek OSP RP w roku 2016 podpisał porozumienie o współpracy z firmą Google w ramach której otrzymał dla swych struktur oraz członków (OSP) bezpłatny dostęp do pakietu Google for Works. Udostępnione narzędzia umożliwiają m.in możliwość zakładania kont pocztowych, wykorzystanie dysku wirtualnego, prowadzenie kalendarza, opracowanie i publikację on-linowych formularzy i ankiet, wspólną edycję dokumentu przez kilku użytkowników, zakładanie i budowę witryn internetowych, organizację "klas" do e-learningu, oraz narzędzie do wideokonferencji Meet.

Zachęcamy do wykorzystania takich narzędzi w działalności Związku oraz w OSP.

Poniższy formularz jest zgłoszeniem do założenia konta Google.
Aby założyć konto podaj poniżej swoje dane osobowe:
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Województwo *
Your answer
Powiat
Your answer
Gmina lub miasto
Your answer
Przynależność do OSP *
Your answer
Funkcja w OSP lub Związku OSP *
Your answer
Preferowany adres e-mail na platformie Google *
Dla członków OSP przewidujemy adresy z końcówką @osp.org.pl, a dla członków i działaczy ZOSP RP @zosprp.org.pl
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźnej 1 wyłącznie na użytek założenia konta organizacji Związku OSP na platformie Google for Works.

Dodatkowo, potwierdzam otrzymanie informacji, że:
• Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres iod@zosprp.org.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Listy w formie tradycyjnej można również kierować pod adres: Związek OSP RP, ul. Oboźna 1, 00-815 Warszawa. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.
• Podanie danych jest dobrowolne.
• Moje dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne ze względu na realizację celu lub ustawowego obowiązku.
• Moje dane nie są profilowane.
• Moje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
• Jeżeli podejrzewam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa mam możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Mam prawo do:
- bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Report Abuse