ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็นฯ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
คำถาม *
รายละเอียด *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน *
เบอร์โทร *
E-mail *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน.