แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลที่สมบูรณ์ และข้อมูลที่ท่านกรอกทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะปิดไว้เป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชา *
ระบุสาขาวิชาที่ท่านจบการศึกษา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buriram Rajabhat University. Report Abuse