แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

หมายเหตุ : หากไม่ได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ภายใน 1 ชั่วโมง ขอความกรุณาส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และลิงก์คะแนน มาที่ e-mail: donlaya.so@chanpradit.ac.th เพื่อรับเกียรติบัตรฉบับสำรองค่ะ

สำหรับท่านที่ชื่อผิดพลาด/ตกหล่นจากการทำแบบทดสอบ ขอความกรุณาแจ้งแก้ไข/เพิ่มชื่อโดยส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง และรูปภาพเกียรติบัตร/ลิงก์คะแนน มาที่ donlaya.so@chanpradit.ac.th ค่ะ
Email address *
ชื่อ-นามสกุล (*ใส่คำนำหน้า) *
1. ไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มแพร่ระบาดจากประเทศใด เมืองใด และสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากสัตว์พวกใด
1 point
Clear selection
2. ข้อใดกล่าวถึงที่มาของชื่อโรค COVID–19 ไม่ถูกต้อง
1 point
Clear selection
3. หน่วยงานใดมีบทบาทสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID–19
1 point
Clear selection
4. ข้อใดไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID–19
1 point
Clear selection
5. รัฐบาล ประกาศมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อจัดการกับปัญหาโรค COVID–19 โดยขอให้ประชาชนร่วมพร้อมใจกันปฏิบัติตนอย่างไร
1 point
Clear selection
6. ในปี พ.ศ. 2563 ได้ประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในเรื่องใด
1 point
Clear selection
7. หากท่านเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID–19 ควรกักตัวเองเพื่อดูอาการกี่วัน เพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว
1 point
Clear selection
8. WHO หรือ องค์การอนามัยโลก ให้มาตรการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ COVID–19 ยกเว้นข้อใด
1 point
Clear selection
9. ข้อใดเป็น Social Distancing
1 point
Clear selection
10. แพทย์จะทำการเก็บสารคัดหลั่งของผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการใด
1 point
Clear selection
11. เมื่อท่านออกไปนอกบ้าน สิ่งสำคัญเมื่อกลับถึงบ้าน ต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก
1 point
Clear selection
12. เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถแพร่กระจายผ่านทางใด
1 point
Clear selection
13. ข้อควรปฏิบัติเมื่อท่านสังเกตอาการพบว่าตัวเองอาจเป็นโรค COVID-19
1 point
Clear selection
14. ข้อใดเป็นวิธีการกักตัวที่ไม่ถูกต้อง หากมีสมาชิกอยู่ในบ้านหลายคน
1 point
Clear selection
15. อาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID- 19) มีอาการแตกต่างจากโรคไข้หวัดทั่วไปอย่างไร
1 point
Clear selection
16. ข้อใดกล่าวถึงการดำรงอยู่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ถูกต้อง
1 point
Clear selection
17. ข้อใดเป็นวิธีการใช้หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธี
1 point
Clear selection
18. ข้อใดไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
1 point
Clear selection
19. พฤติกรรมของบุคคลใด เมื่อติดเชื้อ COVID- 19 มีโอกาสที่ปอดจะถูกทำลายได้ง่ายกว่าบุคคลอื่น
1 point
Clear selection
20. สมุนไพรชนิดใดบ้างที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและต้านเชื้อไวรัสต่าง ๆ ได้
1 point
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy