การลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 3 ในระดับ Fellow วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ขออภัย ปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 3

ขอบคุณค่ะ
-------------------------------------------------------------
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse