แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.….…..
1. เพศ
2. อายุ
3. เห็นด้วยกับร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.…… หรือไม่
เหตุผล/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service