แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสำรวจนี้เป็นเพียงการสำรวจความต้องการฝึกอบรมเท่านั้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
3.ระดับการศึกษา *
4.คณะ/หน่วยงาน *
5.ระยะเวลาที่สะดวกในการอบรม(แบบสำรวจ) *
ตอนที่ 2 หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม
เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 หลักสูตร
กรุณาใส่เครื่องหมายลงในช่องหน้าหลักสูตรที่ ต้องการอบรม *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service