Đăng ký học lập trình miễn phí
Đăng ký thông tin đầy đủ, may mắn sẽ đến với bạn.
Bạn mong muốn được học miễn phí những môn lập trình nào dưới đây? *
(chỉ đánh dấu những môn bạn thực sự cần thiết, vì số lượng các suất miễn phí có hạn, bạn đăng ký quá nhiều sẽ lấy mất suất của người khác)
Required
Ngoài các môn học lập trình, tôi mong muốn học thêm các môn sau:
(chọn những môn học bạn quan tâm và mong muốn được học miễn phí)
Thông tin liên hệ của bạn (họ tên, số điện thoại, email) *
(bạn điền sai thì có nghĩa là bạn đã đánh mất cơ hội, điền thêm vài thông tin phụ cho chắc ăn: số điện thoại phụ, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, lớp học,...)
Bạn hiểu rằng việc bạn được nhận suất học miễn phí có nghĩa là người khác sẽ mất cơ hội, và bạn sẽ học một cách có trách nhiệm? *
Nếu trường hợp bị từ chối không được nhận suất học miễn phí, bạn dự định? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.