Ankieta dla instytucji i przedsiębiorstw

Gmina Ruja przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu strategicznego umożliwiającego
zdiagnozowanie aktualnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i prognozę ich redukcji.
Dokument będzie pomocny przy planowaniu inwestycji i ubieganiu się o dotacje na cele związane między innymi z modernizacją budynków i infrastruktury. Przyczyni się także do ograniczenia zużycia energii na terenie gminy.
Prosimy o wypełnienie możliwie wszystkich punktów ankiety. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane
do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i zebrania ogólnych danych dotyczących zużywania energii dla całej gminy. Indywidualne informacje pochodzące z ankiet nie będą publikowane.

W razie pytań prosimy o kontakt z wykonawcą:
tel. 61 306 74 74
ruja@empeko.pl

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question