แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการ
บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ ทดสอบ/ สอบเทียบ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย์ ของสมาคมฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อทางสมาคมฯ จะได้นำข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากท่านเพื่อวางแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของท่านต่อไป
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms