แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมเว็ปไซต์/เฟสบุ๊ค/เพจของโรงเรียนกงลี้จงซัน
สถานภาพผู้ใช้บริการ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสารตรงตามความต้องการ
ความทันสมัยของข้อมูล - ข่าวสาร
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการเว็ปไซต์ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service