Wolontariusze - ankieta rekrutacyjna projektu "Małe MosTY 2"

Projekt zakłada wsparcie dzieci – rodzeństwa dzieci ze spektrum autyzmu. Wolontariuszami będą uczniowie szkół średnich, którzy wesprą dzieci na terenie ich domu.

Uwaga: Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu „Małe MosTy 2”

  1. Dane wolontariusza

  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question