ONLINE Žiadosť o certifikáciu e-shopu www.nakupujbezpecne.sk
Týmto Vás žiadam o certifikáciu e-shopu, ktorého údaje sú uvedené nižšie.
Informácie o e-shope
Názov e-shopu *
uveďte názov e-shopu (napr. XYZ.sk alebo XYZ)
Url. adresa e-shopu *
ak chcete certifikovať viac domén, oddeľte ich čiarkou
Informácie o prevádzkovateľovi
Obchodné meno *
Ulica a číslo *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
uveďte iba v prípade, ak ste platiteľom DPH
Telefón *
uveďte mobilné tel. číslo v tvare +421******* (slúži na príjem SMS od nás)
E-mail *
na túto e-mailovú adresu budú adresované všetky e-maily
Kontaktná osoba
Meno a priezvisko *
Funkcia *
Súhlasy
V zmysle pravidiel certifikácie, týmto potvrdzujem, že: *
Required
V zmysle Pravidiel certifikácie, týmto súhlasím s: *
Required
Počet nálepiek na označenie prevádzky - sídla *
klientom po udelení certifikátu zašleme nálepky formátu A6 napríklad na označenie prevádzky
Poznámky
môžete uviesť poznámky, napr. firmu na ktorú sa má certifikácia fakturovať a podobne
Certifikačná autorita zašle žiadateľovi/prevádzkovateľovi e-shopu nedostatky zistené pri kontrole, avšak až po pripísaní úhrady za certifikáciu. Tieto údaje je potom žiadateľ povinný doplniť. Následne po doplnení a zaslaním požadovaného e-mailu bude vykonaná opakovaná (bezplatná) kontrola, po ktorej žiadateľovi bude udelený certifikát pri splnení všetkých podmienok.

Cenník platný pre zmluvné vzťahy uzatvorené podľa tejto žiadosti, pričom ceny sa nemôžu meniť:
poplatok za prvý rok - s registráciou subjektu do databázy 66 €/rok (vrátane 20 % DPH)
poplatok za nasledujúce roky využívania služieb 45 €/rok (vrátane 20 % DPH)

Odoslaním žiadosti o certifikáciu súhlasíte s Pravidlami certifikácie (uverejnené na www.nakupujbezpecne.sk) a dávate súhlas certifikačnej autorite k spracovávaniu poskytnutých údajov len prostredníctvom nej. Certifikačná autorita nesmie poskytnuté údaje postúpiť tretej osobe (okrem uverejnenia na internetovej stránke). Certifikačný proces prebehne do maximálne 30 dní, o jeho priebehu Vás budeme informovať priebežne prostredníctvom e-mailu. Základným princípom je taktiež aj korektné zachovávanie obchodného tajomstva všetkých zúčastnených strán.
Skrátené konanie certifikácie *
skrátenie lehoty na vybavenie certifikácie, teda certifikácia bude vybavená do 5 dní od potvrdenia žiadosti
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.