World Snow Day 2018
Elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń na World Snow Day 2018 było możliwe do 19.I do godz. 17.

Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w dniu zawodów (20.I) w godz. od 13:30 do 30
minut przed startem danej kategorii wiekowej w Biurze Zawodów STRAMA - World Snow Day - Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal, ul. Balzera 30, Zakopane.

Zapraszamy.

This form was created using Google Forms. Create your own