เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT ฉบับ ครูผู้สอน

ระบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ: DLIT : ครูผู้สอน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  วัตถุประสงค์

  เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในมาตรฐานที่ 3 ด้านครู