iBeacon Quiz (10) - 10 mins
Tổng hợp bài kiểm tra nhanh hiểu biết của bạn về công nghệ iBeacons và các công nghệ liên quan.
Bạn cần từ 5-10 phút để hoàn thành bài đánh giá này.

Bài đánh giá được phát trển bởi http://www.congngheibeacons.com

May-2017
Henry Tran

Email address *
1. iBeacon là *
1 point
2. iBeacon sử dụng công nghệ nào sau đây *
1 point
3. iBeacon làm việc với thiết bị iOS và Android là giống nhau, tức là iOS và Android được tích hợp hệ thống hệ điều hành để hỗ trợ tốt đa các tính năng của công nghệ iBeacon. Các nhà phát triển dễ dàng lập trình công nghệ iBeacons.
1 point
4. Thiết bị iOS, hay Android không thể cấu hình trở thành những thiết bị iBeacons. *
1 point
5. Ở chế độ hoạt động bình thường, người dùng phải bật App trước trên thiết bị iOS, để công nghệ có thể hoạt động. *
1 point
6. Thiết bị iBeacon trực tiếp đưa nội dung (ví dụ như voucher, khuyến mãi) lên điện thoại của người dùng. *
1 point
7. Thiết bị di động nào không hỗ trợ iBeacons (chọn 2 câu sai) *
1 point
Required
8. Eddystone là gì *
1 point
9. Có thể sử dụng thiết bị Beacons không cần ứng dụng App không (nghĩa là người dùng không cần thao tác cài đặt app trước khi sử dụng). *
1 point
10. iBeacon là việc như thế nào ? *
1 point
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.