แบบฟอร์มการใช้งานโปรแกรม Turnitin แบบ Instructor 

ส่วนที่สิทธิของท่าน : ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล[แบบฟอร์มกิจกรรม]จากของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศความเป็นส่วนตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูล [แบบฟอร์มกิจกรรม] รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน โปรดคลิกที่ https://drive.google.com/file/d/19UkDUtNwUQfF5rkiqGNuLMX3N5aQkVPf/view?usp=sharing


Sign in to Google to save your progress. Learn more
อีเมล  *
ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำข้อมูลของข้าพเจ้าไปใช้ในการเพิ่ม Account Instructor ของ Turnitin ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว * *
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy