Reportaż - rekrutacja
Klauzula informacyjna.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Inspiratornia z siedzibą w Warszawie, ul. Zielone Zacisze 3 lok. 111.
2. W przypadku wyrażenia zgody przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań rekrutacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
3. Po zakończeniu rekrutacji dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach statutowych, archiwalnych i statystycznych do 5 lat.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Przekazane na potrzeby rekrutacji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Email *
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego do projektu Fundacji Inspiratornia i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych, statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Inspiratornia.
Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja Inspiratornia nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.

*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.