Responses cannot be edited
סקר תושבים- מועצה אזורית עמק יזרעאל
שלום רב,
אודה לך מאוד אם תענה/י על מספר שאלות הקשורות לתופעות שונות של אלימות ודרכי ההתמודדות ביישובך. תשובותיך יישארו חסויות והמידע מהשאלונים ישמש רק לצורך הכנת תכניות לשיפור איכות החיים ביישוב.

*השאלון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים

שם היישוב
מגדר
גיל
אנא דרג עד כמה אתה מסכים, אם בכלל, עם כל אחד מההיגדים הבאים:
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מעטה
כלל לא
אני גאה לגור ביישוב שלי
היישוב שלי מציע לבני נוער הרבה אפשרויות לבילוי שעות הפנאי בשעות אחר הצהרים
אני מכיר את תכנית "עיר ללא אלימות" הפועלת במועצה שלי.
באיזו מידה הרגשת בטוח בכל אחד מהמקומות הבאים ביישוב במהלך החודש האחרון?
מאוד בטוח
בטוח
מעט בטוח
לא בטוח
מאוד לא בטוח
ללכת לבדך בשעות החשיכה באזור בו אתה מתגורר
במרחב הציבורי הפתוח ביישוב (מקומות ציבוריים כגון מדשאות, גני שעשועים ושבילים נוספים ביישוב)
דרג את רמת האלימות שיש לדעתך ביישוב שלך:
במהלך השנה האחרונה, האם קרה לך אחד מהאירועים הבאים, ואם כן-כמה פעמים קרה?
שלוש פעמים או יותר
פעם או פעמיים
אף פעם
אדם תפס, בעט, היכה או דחף אותך במטרה לפגוע בך
אדם קילל אותך, לעג לך, העליב אותך, איים עליך או השפיל אותך בכוונה לפגוע בך
אדם תפס, בעט, היכה או דחף אדם אחר במטרה לפגוע בו
אדם קילל, לעג, העליב, איים או השפיל אדם אחר בכוונה לפגוע בו
5. ראית אנשים ששברו או הרסו ציוד
באיזו מידה כשמתעוררת בעיה אישית, תפנה לסיוע של הגורמים הבאים?
אפנה לגורם זה בעדיפות גבוהה
אפנה לעתים, תלוי בנושא
לעולם לא אפנה לגורם זה
גורם זה לא קיים
משפחה: בן זוג/ לילדים שלי
שכן
משטרה
חבר קרוב
מוקד מועצה
רב"ש
מנהל קהילה/ מזכיר
גורם אחר
אנא דרג עד כמה אתה מסכים, אם בכלל, עם ההיגד
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מעטה
כלל לא
היישוב שלי מציע לבני נוער הרבה אפשרויות לבילוי שעות הפנאי בשעות אחר הצהרים
האם יש לך ילדים בגילאי בית הספר?
סמן את התשובה המתאימה לך ביותר
במידה גבוהה מאוד
בבמידה גבוהה
במידה בינונית
במידה נמוכה
במידה נמוכה מאוד אם בכלל
לא רלוונטי
עד כמה אתה מרגיש בטוח שילדך מוגן מפני אלימות בבית הספר?
עד כמה אתה מרגיש בטוח שילדך מוגן מפני אלימות במערכת החינוך החברתי ביישוב?
באיזו מידה אתה מסכים עם המשפט: "הילדים שלי יכולים להסתובב בחופשיות ביישוב שלנו מבלי לחשוש לביטחונם"
באיזו מידה אחד או יותר מילדיך נתקל או לא נתקל בגילויי אלימות כלפיו ברשת האינטרנט (הכפשות, איומים, חרם, חשיפת תמונות ופרטים אישיים אודותיו וכדומה)
האם מישהו הציע לילדך לקנות סמים במהלך השנה האחרונה?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms