Formularz zgłoszenia na szkolenie "Certyfikowany Kurs Empathy Dolls Lalki Terapeutyczne"

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy wypełnić poniższy formularz

  Uczestnik

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Reprezentowana instytucja/organizacja (opcjonalnie)

  This is a required question
  This is a required question

  Uwagi organizacyjne

  ● Opłata za uczestnictwo wynosi 350 zł. ● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. ● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. ● Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e­-mail. ● Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i posiłków.

  Warunki uczestnictwa i rezygnacji

  Warunki uczestnictwa: ● Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu- ● Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia faktury VAT za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu. Warunki rezygnacji: ● Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. ● Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question