Ερωτηματολόγιο γονέων I-STUDENT TRIP

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Το λεωφορείο περνάει από οδικό δίκτυο μεγάλων ταχυτήτων
  Στα μεγαλύτερα τμήματα της διαδρομής του μαθητή υπάρχει πεζοδρόμιο για να περπατήσει
  Η απόσταση είναι μικρή και ο μαθητής δε χρειάζεται να περπατήσει πολύ για να φτάσει στην στάση
  Άλλο
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Η στάση είναι πάνω σε οδό υψηλών ταχυτήτων 
  Η στάση βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πεζοδρόμιο
  Υπάρχει στέγαστρο ή κάποιο προστατευτικό για την κακοκαιρία
  Άλλο
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Υπάρχει επίβλεψη κατά την άνοδο των παιδιών για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας (π.χ. άνοδος με προσοχή, προσεκτική κίνηση μέχρι και το κάθισμα κ.α.) Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/Δημοτικού
  Υπάρχει έλεγχος και ενημέρωση γονέα ότι το παιδί επιβιβάστηκε στο σχολικό
  Άλλο
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Yπάρχει συνοδός να επιβλέπει την συμπεριφορά των παιδιών. Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/Δημοτικού
  Yπάρχει έλεγχος στην οδήγηση και συμπεριφορά του οδηγού
  Yπάρχει ενημέρωση προς τον γονέα ή το σχολείο για τυχόν έκτακτα περιστατικά που μπορούν να συμβούν καθοδόν
  Το σχολικό λεωφορείο ακολουθεί ασφαλές οδικό δίκτυο
  Άλλο
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Υπάρχει επίβλεψη κατά την κάθοδο των παιδιών για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας (κάθοδος με προσοχή, προσοχή στη διερχόμενη κυκλοφορία κ.α.). Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/Δημοτικού
  Υπάρχει έλεγχος και ενημέρωση γονέα ότι το παιδί αποβιβάστηκε από το λεωφορείο στην σωστή στάση και βρίσκεται καθ'οδόν για το σπίτι
  Άλλο
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question