Ερωτηματολόγιο γονέων I-STUDENT TRIP
Α1. ΦΥΛΟ *
Required
Α2. ΗΛΙΚΙΑ *
Your answer
Α2. ΗΛΙΚΙΑ *
Your answer
Α3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ *
Required
Β1. ΜΕ ΠΟΙΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; *
(ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Required
Β2. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ; *
Required
Γ1α. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ;
(ΑΦΟΡΑ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ - ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ)
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ
Το λεωφορείο περνάει από οδικό δίκτυο μεγάλων ταχυτήτων
Στα μεγαλύτερα τμήματα της διαδρομής του μαθητή υπάρχει πεζοδρόμιο για να περπατήσει
Η απόσταση είναι μικρή και ο μαθητής δε χρειάζεται να περπατήσει πολύ για να φτάσει στην στάση
Άλλο
Παρακαλώ περιγράψτε
Your answer
Γ1α1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1-5 (1 Ελάχιστα επικίνδυνο, 5-Μέγιστα επικίνδυνο)
Το λεωφορείο να περνάει από οδικό δίκτυο μεγάλων ταχυτήτων 
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1α2
Στα μεγαλύτερα τμήματα της διαδρομής του μαθητή να μην υπάρχει πεζοδρόμιο για να περπατήσει
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1α3
Η απόσταση να είναι μεγάλη και ο μαθητής να χρειάζεται να περπατήσει πολύ για να φτάσει στη στάση
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1α4
Αλλο (αν δηλώσατε)
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1β. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ;
(ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ - ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ)
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ
Η στάση είναι πάνω σε οδό υψηλών ταχυτήτων 
Η στάση βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πεζοδρόμιο
Υπάρχει στέγαστρο ή κάποιο προστατευτικό για την κακοκαιρία
Άλλο
Παρακαλώ περιγράψτε
Your answer
Γ1β1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1-5 (1 Ελάχιστα επικίνδυνο, 5 Μέγιστα επικίνδυνο)
Η στάση να βρίσκεται πάνω σε οδό υψηλών ταχυτήτων 
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1β2.
Το παιδί να παραμένει στο οδόστρωμα καθώς δεν υπάρχει πεζοδρόμιο
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1β3.
Να μην υπάρχει στέγαστρο ή κάποιο προστατευτικό για την κακοκαιρία
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1β4.
Άλλο (αν δηλώσατε)
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1γ. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ;
(ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ - ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ)
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ
Υπάρχει επίβλεψη κατά την άνοδο των παιδιών για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας (π.χ. άνοδος με προσοχή, προσεκτική κίνηση μέχρι και το κάθισμα κ.α.) Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/Δημοτικού
Υπάρχει έλεγχος και ενημέρωση γονέα ότι το παιδί επιβιβάστηκε στο σχολικό
Άλλο
Παρακαλώ περιγράψτε
Your answer
Γ1γ1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1-5 ( 1 Ελάχιστα επικίνδυνο, 5 Μέγιστα επικίνδυνο)
Απουσία επίβλεψης κατά την άνοδο των παιδιών για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας (π.χ. άνοδος με προσοχή, προσεκτική κίνηση μέχρι και το κάθισμα κ.α.) Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/Δημοτικού
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1γ2.
Ελλιπής έλεγχος και ενημέρωση γονέα ότι το παιδί επιβιβάστηκε στο σχολικό
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1γ3.
Άλλο (αν δηλώσατε)
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1δ. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ;
(ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ - ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ)
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ
Yπάρχει συνοδός να επιβλέπει την συμπεριφορά των παιδιών. Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/Δημοτικού
Yπάρχει έλεγχος στην οδήγηση και συμπεριφορά του οδηγού
Yπάρχει ενημέρωση προς τον γονέα ή το σχολείο για τυχόν έκτακτα περιστατικά που μπορούν να συμβούν καθοδόν
Το σχολικό λεωφορείο ακολουθεί ασφαλές οδικό δίκτυο
Άλλο
Παρακαλώ περιγράψτε
Your answer
Γ1δ1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1-5 ( 1 Ελάχιστα επικίνδυνο, 5 Μέγιστα επικίνδυνο)
Απουσία συνοδού να επιβλέπει την συμπεριφορά των παιδιών. Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/Δημοτικού
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1δ2. *
Απουσία ελέγχου της οδήγησης και συμπεριφοράς του οδηγού
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1δ3. *
Ελλιπής ενημέρωση του γονέα ή του σχολείου για τυχόν έκτακτα περιστατικά που μπορούν να συμβούν καθοδόν
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1δ4. *
Το σχολικό λεωφορείο να ακολουθεί ακατάλληλο κι επικίνδυνο οδικό δίκτυο
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1δ5.
Άλλο (αν δηλώσατε)
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1ε. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ;
(ΑΦΟΡΑ ΦΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ - ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ)
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ
Υπάρχει επίβλεψη κατά την κάθοδο των παιδιών για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας (κάθοδος με προσοχή, προσοχή στη διερχόμενη κυκλοφορία κ.α.). Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/Δημοτικού
Υπάρχει έλεγχος και ενημέρωση γονέα ότι το παιδί αποβιβάστηκε από το λεωφορείο στην σωστή στάση και βρίσκεται καθ'οδόν για το σπίτι
Άλλο
Παρακαλώ περιγράψτε
Your answer
Γ1ε1.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1-5 ( 1 Ελάχιστα επικίνδυνο, 5 Μέγιστα επικίνδυνο)
Η απουσία επίβλεψης κατά την κάθοδο των παιδιών για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας (κάθοδος με προσοχή, προσοχή στη διερχόμενη κυκλοφορία κ.α.) Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά μόνο μαθητές Παιδικού Σταθμού/Νηπιαγωγείου/ Δημοτικού
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1ε2. *
Η Απουσία ελέγχου και ενημέρωσης γονέα για την αποβίβαση του παιδιού από το λεωφορείο στην σωστή στάση και ενημέρωσης ότι βρίσκεται καθ’ οδόν για το σπίτι
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ1ε3.
Άλλο (αν δηλώσατε)
Ελάχιστα επικίνδυνο
Μέγιστα επικίνδυνο
Γ2. Συνολικά, οι παραπάνω περιπτώσεις (Γ1α-Γ1ε) πότε θεωρείτε ότι είναι περισσότερο επικίνδυνες; *
(Επιλέξτε ΜΙΑ απάντηση)
Required
Δ1. θα σας ενδιέφερε η άμεση πληροφόρηση σχετικά με τη μετακίνηση του παιδιού σας μέσω εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας ή μέσω διαδικτύου; *
Required
Δ2.Παρακαλώ αξιολογήστε τις ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ που θα θέλατε να σας παρέχει ένα τεχνολογικό σύστημα ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών με σχολικό λεωφορείο επιλέγοντας από την παρακάτω λίστα:
(Παράδειγμα συμπλήρωσης ερωτήσεων που ακολουθούν)
Δ2α. Ύπαρξη συστήματος αισθητήρων ζώνης ώστε να ενημερώνεται οδηγός και συνοδός ότι η ζώνη στο κάθισμα του παιδιού σας είναι ασφαλισμένη ή όχι. *
Δ2β.Σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας και προειδοποίησης οδηγού και κέντρου ελέγχου σε περίπτωση που το έχει ξεπεράσει. *
Δ2γ. Σύστημα παρακολούθησης οδικής συμπεριφοράς οδηγού (π.χ. απότομο φρενάρισμα, επικίνδυνοι ελιγμοί κλπ). *
Δ2δ. Σύστημα επιβεβαίωσης επιβίβασης/αποβίβασης μαθητή στη σωστή στάση μέσω αναγνώρισής του από συγκεκριμένη κάρτα που θα διαβάζει ειδικό μηχάνημα εντός του λεωφορείου. *
Δ2ε. Σύστημα ενημέρωσης μαθητών-γονέων για ενδεχόμενες καθυστερήσεις του σχολικού λεωφορείου. *
Δ2στ. Σύστημα δρομολόγησης έτσι ώστε το όχημα να ακολουθεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερους οδικούς άξονες *
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ….
Παρακαλώ συμπληρώστε τυχόν σχόλια που έχετε σχετικά με τις μετακινήσεις των παιδιών σας.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service