Formularz zgłoszeniowy / Enrolment Form / Заявка
Zasady udzielania konsultacji:
1) Fundacja Polskie Forum Migracyjne świadczy bezpłatne porady prawne dla migrantów i migrantek z krajów spoza Unii Europejskiej, nie będących w procedurze aplikowania o ochronę międzynarodową.
2) Nasi pracownicy mówią w językach: polski, angielski, ukraiński, rosyjski. W razie potrzeby możemy zorganizować tłumacza.
3) Wysyłając zgłoszenie zobowiązujesz się do niezwłocznego kontaktu z Fundacją w razie konieczności odwołania spotkania.
***
Rules:
1) Polish Migration Forum foundation offers free councelling for migrants (non-EU citizens), with legal status other than in the application for international protection
2) Our employees speak Polish, English, Russian and Ukrainian. If needed, we can arrange interpretation to other languages.
3) In case of risigning from the appointment, you're obliged to inform our staff in advance.
***
Условия проведения консультации:
1) Фонд Польский Миграционный Форум проводит бесплатные юридические консультации для мигрантов и мигранток, не являющимися гражданами ЕС и не находящихся в процедуре подачи заявки на международную защиту.
2) Наши сотрудники говорят на польском, английском, украинском и русском языках. В случае необходимости мы можем обеспечить присутствие переводчика.
3) Высылая заявку, вы обязуетесь уведомить Фонд в случае необходимости отмены встречи.
Imię: / First name: / Имя: *
Your answer
Nazwisko: / Second name: / Фамилия: *
Your answer
Adres email:/ E-mail address: / Адрес email:
Your answer
Numer telefonu: / Phone no.: / Номер телефона: *
Your answer
Zapisuję się do...: / I'm signing up to... / Я записываюсь к... *
Required
Proszę o krótkie opisanie problemu, w sprawie którego potrzebna jest konsultacja: / Please describe briefly the issue you'd like to discuss during the appointment: / Просим коротко описать проблему, которая будет темой консультации: *
Ta informacja pozwoli nam doprecyzować, który specjalista będzie mógł najlepiej pomóc / Эта информация поможет нам определить какой специалист сможет вам помочь наилучшим образом.
Your answer
Informujemy, że skontaktujemy się z Tobą w sprawie ustalenia dokładnej godziny spotkania z konsultantem. / Our staff will contact you in order to set the date and time of the appointment / Информируем, что свяжемся с тобой для уточнения конкретного времени встречи с консультантом. *
Required
Czy chcesz otrzymywać mailem lub SMSem informacje od Fundacji Polskie Forum Migracyjne? / Would you like to receive a newsletter form Polish Migration Forum foundation (emails and SMS)? / Хочешь получать мейлом или SMSом информацию от Фонда Польский Форум Миграционный? *
Required
Zaznaczenie poniższej opcji jest obowiązkowe i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody: / Marking the statement below is compulsory and it means the agreement to the terms: / Обозначение опции ниже является обязательным и одновременно является выражением согласия: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service