Ansökan till Idékontoret
Bakgrund
Våren 2020 slog corona-pandemin till och drabbade näringslivet hårt. Näringslivet i form av Näringslivsberedningen, som består av Företagarna, Gotlands Besöksnäring, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland och Visby Centrum, föreslog för Region Gotland att avsätta pengar för att stärka det gotländska näringslivet långsiktigt i ett Idékontor. Idékontoret skulle ses som en av flera lokala insatser som kompletterade nationella insatser. Detta beviljades av Region Gotland och Näringslivsberedningen har under 2020 jobbat med att fördela 2 miljoner till drabbade företag och organisationer.

Glädjande nu så har vi blivit beviljade ytterligare medel från Region Gotland för 2021. Näringslivsberedningen har formulerat kriterier och ansvara för att pengarna går till företag som har påverkats av Coronakrisen och som kan använda stimulansmedel för att utveckla idéer som stärker företaget och Gotland långsiktigt. Företag som kan söka stödet är gotländska småföretag med säte på Gotland.

Exempelvis kan du som företagare komma med en idé till oss, en idé du burit på men inte haft tid eller möjlighet att förverkliga. Om din idé uppfyller kriterier nedan har du möjlighet att bli beviljad medel så att du själv, mot betalning, kan jobba vidare och se till att den blir förverkligad. Blir du beviljad medel kan en modell vara att du direkt fakturerar ett belopp och sedan när arbetet är klart fakturerar återstående. Se mer detaljer nedan. Under arbetets gång kanske det visar sig att din idé går att växla upp inom ramen för andra tillväxtmedel (ex Tillväxtverket). Dessa tankar hjälps vi åt med under arbetets gång.

Koordinator för Idékontoret är Nadja Lindh som från januari 2021 arbetar viss tid med uppdraget. Nadja nås på telefon 070-177 00 93 eller nadja@tillvaxtgotland.se

Kriterier
Följande kriterier kommer att beaktas inför beslut:
• Företaget är drabbat av pandemin
• Pengarna ska inte gå till investeringar och inventarier, utbildningsinsatser eller befintlig verksamhet
• Företaget ska vara registrerat på Gotland och ej ingå i större koncern
• Idén ska gynna Gotlands utveckling och inte bara det enskilda företaget
• Idén ska bidra till något av målen i Region Gotland tillväxtprogram eller RUS
• Idén bör kunna kopplas till någon av de strategier som Gotland har antagit. Exempelvis besöksnäringsstrategi,
mat- och livsmedelsstrategi eller kulturplan
• Idén bör på sikt bidra till fler arbetstillfällen på Gotland

Utbetalning
I samband med att idén beviljas görs en överenskommelse om när utbetalning kan ske. Utgångspunkten är att 50% av beviljat belopp faktureras vid beviljande och resterande 50% vid arbetets slut. Om arbete pågår längre än 3 månader kan utbetalning ske vid fler tillfällen.

Sekretess
Parterna förbinder sig att till utomstående inte yppa något om idéerna såvida inget annat är överenskommet parterna emellan. Detta gäller innan beslut. När arbetet med en idé beviljas gäller ”Ägande av idé” nedan.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Ägande av idé
Öppenhet och transparens är viktiga ingredienser i arbetet kopplat till idékontoret. Det arbete som produceras inom ramen för idékontoret bör därför vara tillgängligt för alla. Exempelvis bör därför Tillväxt Gotland och övriga organisationer i näringslivsberedningen ha rätten att jobba med dessa resultat efter att arbetet är slutfört.

Prövningsrätt
Näringslivsberedningen har fri prövningsrätt.

Återrapportering av resultat
Resultatet ska återrapporteras till näringslivsberedningen i samband med slutfakturering.

Visby december 2020 Näringslivsberedningen Gotland
Nancy Yussef/Företagarna, Olle Karstorp/Svenskt Näringsliv, Magnus Olsson/Visby Centrum, Andreas Nypelius/LRF Gotland, Frida Ganshed/Gotlands Besöksnäring, Roger Hammarström/Tillväxt Gotland
Email *
Namnlös rubrik
Ansökningsformulär
Beskriv din idé så enkelt och kortfattat som möjligt.
Namn *
Företag *
Organisationsnummer *
Telefonnummer *
Har företaget någon extern ägare eller ingår företaget på annat sätt i koncern? *
Required
Berätta fritt om era tankar och varför ni söker detta stöd? *
Vad kan denna idé ge ert företag om 1-2 år? *
Vad kan denna idé ge Gotland om 1-2 år? *
Övrigt?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy