Zartir Fellowship / Զարթի՛ր ֆելոուշիփ
Your full name / Ձեր անուն ազգանունը *
Your answer
Your email address / Ձեր էլ․ հասցեն *
Your answer
Your phone number / Ձեր հեռախոսահամարը *
Your answer
Which of the following topics is your project/research concerned with? / Նշվածներից ո՞ր թեմայով է Ձեր նախագիծը գործունեություն ծավալում *
Required
Do you have team members? If yes, please list their names below / Ունե՞ք թիմի անդամներ։ Եթե այո՝ խնդրում ենք նշել նրանց անունները ներքևում *
Your answer
At what stage is your project? / Ի՞նչ փուլում է գտնվում ձեր նախագիծը *
Summary: Provide us with an excellent summary of your project. Make sure you address what the intended impact of your project is for Armenia / Խնդրում ենք համառոտ կերպով ներկայացնել Ձեր նախագիծը։ Ներառեք նաև, թե Ձեր նախագիծը ինչ ազդեցություն է ստեղծում Հայաստանի համար *
Your answer
Please describe how you plan to ensure the sustainability of your project/research / Խնդրում ենք նկարագրել՝ ինչպե՞ս եք պատրաստվում ապահովել Ձեր նախագծի կայունությունը
Your answer
Who are you? Tell us your life story in 200 words or less / Պատմեք մեզ Ձեր կյանքի պատմությունը 200 կամ քիչ բառով *
Your answer
Please email us a short video (smartphone video is fine – does not need to be a professional video) – introducing yourself and telling us why you should receive this scholarship / Խնդրում ենք ուղարկել մեզ կարճ տեսանյութ (հեռախոսով արված տեսանյութը նույնպես ընդունելի է, պրոֆեսիոնալ սարքավորում անհրաժեշտ չէ) - ներկայացրեք Ձեզ և նշեք, թե ինչու հենց դուք պետք է ընտրված լինեք այս ծրագրի համար *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Impact Hub. Report Abuse