FORMACIÓ OBLIGATÒRIA SECTOR METALL
(BOE 145, 19 JUNY 2017)
EMPRESA *
Your answer
PERSONA CONTACTE *
Your answer
MAIL CONTACTE *
Your answer
TELÈFON CONTACTE *
Your answer
SOL·LICITA LA FORMACIÓ QUE NECESSITES
D'1 A 5 PROFESSIONALS
DE 5 A 10 PROFESSIONALS
MÉS DE 10 PROFESSIONALS
Nivell bàsic 50H
Delegats/ades de prevenció 50H
Personal d'oficina 6H
Directius/ves 6H
C.1 - CNAE 24: Treballs de fabricació, producció i transformació de ferro, de l'acer i dels metalls no ferris, i primera transformació (fabricació acer fundició de metalls, fabricació de motlles, fabricació de tubs i similars) 20H
C.2 - CNAE 30.1 I 33.15: Treballs de construcció, reparació i manteniment naval en drassanes i molls 20H
C.3 - Treballs de forja 20H
C.4 - Operaris/es en treballs de soldadura i oxitall 20H
C.5 - Operaris/es de màquines de mecanitzat per arranc de virutes 20H
C.6 - Operaris/es de màquines de mecanitzat per abrasió 20H
C.7 - Operaris/es de màquines de mecanitzat per deformació i tall del metall 20H
C.8 - Operaris/es en activitats de tractaments superficials de les peces del metall: desengreixat, neteja, decapat, recobriment i pintura 20H
C.9 - Operaris/es en activitats de premuntatge, muntatge, canvi de format i acoblament i fàbriques 20H
C.10 - Treballs en fusteria metàl·lica 20H
C.11 - Operaris/es en treballs de joieria 20H
C.12 - Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (industria aeroespacial ,etc.) 20H
C.13 - Tallers en reparació de vehicles 20H
C.14 - Treballs d'instal·lació, manteniment i reparació d'equips informàtics, automatismes i la seva programació, ordinadors i els seus perifèrics o dpositius auxiliars, equips i tecnologies de telecomunicacions i de la informació, xarxes d'informació i dades (TICs) 20H
C.15 - Instal·ladors i reparadors de línies i equips elèctrics 20H
C.16 - Treballs de lampista, instal·lacions de calefacció-climatització, instal·lacions d'aigua calenta sanitària i instal·lacions solars tèrmiques 20H
C.17 - Treballs de manteniment, reparació i instal·lacions d'ascensors 20H
C.18 - Treballs d'aïllament i impermeabilització 20H
C.19 - Treballs de muntatge i estructures tubulars 20H
C.20 - Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries 20H
C.21 - Treballs d'instal·lació, manteniment i reparació d'infraestructures de telecomunicacions (TIC i digitalització) 20H
C.22 - Treballs de gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles 20H
C23 - Treballs en instal·lacions solars fotovoltaiques o instal·lacions eòliques 20H
C24 - Treballs de recuperació i reciclatge de matèries secundaries metàl·liques 20H
C25 - Treballs de control de qualitat, verificació i inspecció de matèries en curs de fabricació i en productes acabats del sector 20H
C26 - Conductors/es i transportistes 20H
C27 - Conductors/es de carretons elevadors 20 H
C28 - Operadors de pont-grua 20H
C29 - Operadors/es de plataformes elevadores 20H
C30 - Operaris/es en magatzem i logística i aprovisionament en els processos de fabricació (incloent l'empaquetat, preparació de productes, reprocesat, amb l'ajut o no d'elements mecànics i altres tasques d'aprovisionament i subministrament de materials i components) 20H
C31 - Conductors/es de grues mòblis autopropulsades 20H
C32 - Activitats que no es trobin expressament regulades en aquest conveni 20H
Per a qualsevol dubte, ampliar informació, o bé començar a planificar la formació:
Cecot Formació, C/Sant Pau 6 de Terassa.
Telèfon 93 736 11 10. Sra. Mercè Vila
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service