დაბადების საათის დასადგენი მონაცემები

ჩაწერეთ ყველა იმ მოვლენის თარიღი, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში მომხდარა ან გავლენა იქონია. თარიღები მიუთითეთ შემდეგნაირად: რიცხვი, თვე, წელი (საათი აუცილებელი არაა). თუ ქვემოთ დაწერილი მოვლენა არ მომხდარა - გამოტოვეთ.

პ.ს. მოვლენების შევსებით დაბადების საათს ვერ დაადგენთ. ამ მონაცემების გამოყენებით ასტროლოგი ადგენს. პასუხი მოგივათ თქვენს მიერ მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question