Inschrijving Braassemkamp 2019
Zondag 21 juli t/m vrijdag 26 juli

Inschrijfgeld:
€ 310 voor het eerste kind
€ 290 voor het tweede/derde/etc kind

Huur optimist: € 35

W.V. Braassemermeer heeft bij ontvangst van dit formulier toestemming om kosten aan inschrijfgeld en eventuele boothuur van de hierboven vermelde bank- of girorekening af te schrijven.

Voor jeugdleden geldt dat hun ouder(s)/verzorger(s) instemming hebben gegeven voor de verzending van dit formulier.

De inzender van dit formulier verklaart dat de deelnemer (ook voor zijn bemanning) geheel voor eigen rekening en risico deelneemt en een voldoende dekkende W.A.-verzekering heeft.

De inzender verklaart voorts dat W.V. Braassemermeer en/of de trainers niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, direct of indirect, verbandhoudende met of ten gevolge van de deelneming.

M.b.t. privacy verklaart de inzender:

1. kennis heb genomen van het privacyreglement van de WV Braassemermeer, zoals dat op de website is gepubliceerd
2. geen bezwaar heb tegen het publiceren van foto’s die tijdens de activiteiten worden genomen op onze website.

U heeft, zoals in het privacyreglement omschreven, altijd de mogelijkheid om gebruikte gegevens in te zien, en te laten corrigeren indien nodig en ook de mogelijkheid om het publiceren van foto’s ongedaan te laten maken.

Email address *
Ik heb kennis genomen van het privacyreglement, en heb geen bezwaar tegen het publiceren van foto's, zoals hierboven beschreven. *
Voornaam
Your answer
Tussenvoegsel
Your answer
Achternaam
Your answer
Geslacht
Geboortedatum
Your answer
Adres en huisnummer
Your answer
Postcode en woonplaats
Your answer
Van welke zeilvereniging ben je lid?
Your answer
Heb je een eigen boot?
Wat is je zeilnummer?
Your answer
Heb je al een zeildiploma?
Zeil je al wedstrijden?
Your answer
Welke maat shirt heb je? (Houd rekening met de groei tussen nu en eind juli)
Heb je een eigen tent?
Zo ja, hoeveel extra slaapplaatsen heb je?
Your answer
Heb je voorkeur voor bij wie je in de tent wil?
Your answer
Moeten we ergens rekening mee houden? Allergieën? Medicijnen?
Your answer
Voor- en achternaam van je ouders
Your answer
Wat is het e-mailadres waar we je ouders op kunnen bereiken?
Your answer
Wat is het bankrekeningnummer? (We schrijven automatisch af)
Your answer
T.n.v.
Your answer
Plaats van de bank
Your answer
Wat is het telefoonnummer van je moeder?
Your answer
Wat is het telefoonnummer van je vader?
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Braassemermeer. Report Abuse - Terms of Service