Formularz zgłoszeniowy na webinarium „Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności” w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.00  
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP)  zaprasza w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności”. 

Celem standardu jest wewnętrzny monitoring wdrażania przez organizacje pozarządowe zasad dostępności. Obecnie idea „NGO bez barier” staje się standardem. Podstawą metody jest zbiór czterech wypracowanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”, które obejmują:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych,
S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności,
S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami,
S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.

Każdy z powyższych standardów dostępności może być stosowany oddzielnie. Wobec tego stanowią one katalog wyjściowy, który może być modyfikowany poprzez wybór i zastosowanie standardu najważniejszego z punktu widzenia zapewniania dostępności w organizacji. Standardy powinny pomóc NGO w przygotowaniu się do wdrażania zasad dostępności na równi z podmiotami publicznymi. Proces standaryzacji będzie oznaczał uporządkowanie prowadzenia działań i sposobu funkcjonowania NGO w obszarze dostępności. Przy czym standardy dostępności mogą dotyczyć również obszarów, które jeszcze nie są uregulowane prawnie.

Webinarium jest realizowane w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

Sign in to Google to save your progress. Learn more

Nazwa instytucji

*

Adres instytucji

*
Dane kontaktowe do instytucji (tel., e-mail) *
Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki webinarium *
Telefon kontaktowy uczestnika/uczestniczki webinarium  *
E-mail kontaktowy uczestnika/uczestniczki webinarium *
Potrzeby dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - można wybrać więcej niż jedną odpowiedź przez wstawienie "X"
Czy ma Pan/Pani pytanie do organizatora webinarium?
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy