FULL D'ALTA COM A SOCI/A DE LA CASC_CAT

Omplint aquest formulari vostè està sol·licitant ser admès/a com a soci/a de la Coordinadora per a l'Animació Sociocultural de Catalunya - CASC_CAT, manifestant expressament que coneix i accepta els estatuts pels quals es regeix l'associació
( http://www.cascat.org/Documents/Estatuts%20DEFINITIUS%20CASC_CAT.pdf), compromentent-se a la consecució de les seves finalitats, així com al compliment de les obligacions que de la seva condició de soci/a es derivin.

La quota anual com a soci/a individual és de 20 € i de 50 € per a entitats. Es cobren per domiciliació bancària una vegada l'any i vosté amb aquest document en nom propi o com a representant de l'entitat que sol·licita l'alta, autoritza la realització d'aquest cobrament per part de la CASC_CAT.

Així mateix, amb aquest formulari, també et pots donar d'alta com a soci/a de la RIA - Red Iberoamericana de Animación Sociocultural: 35 € CASC_CAT + RIA i 65 € per entitats CASC_CAT + RIA

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat del la Casc_Cat. L'òrgan responsable del fitxer és la Casc_Cat i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Carrer Santander, 7 de Barcelona. A/e: coordinadorasociocultural@gmail.com

  D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat del la Casc_Cat. L'òrgan responsable del fitxer és la Casc_Cat i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Carrer Santander, 7 de Barcelona. A/e: coordinadorasociocultural@gmail.com