Економика предузећа - тест 1
Тест 1 за припрему пријемног испита из предмета "Економика предузећа"
1. Елементи предузећа су: *
1 point
2. Средства за производњу су: *
1 point
3. Организација рада је: *
1 point
4. Пословна економија представља скуп дисциплина које проучавају: *
1 point
5. Функционална подручја пословне економије су: *
1 point
6. Репродукција представља: *
1 point
7. Мисија предузећа се објашњава као: *
1 point
8. Резултати пословања предузећа су: *
1 point
9. Према делатности предузећа су: *
1 point
10. Према величини предузећа могу бити: *
1 point
11. Примарне функције предузећа су: *
1 point
12. Управљање предузећем је процес доношења одлука којима се утврђују: *
1 point
13. Руковођење представља: *
1 point
14. Набавну вредност основних средстава чине: *
1 point
15. Садашња вредност основних средстава представља њихову: *
1 point
16. Амортизација је: *
1 point
17. Методе обрачуна амортизације могу бити: *
1 point
18. Пословне зграде и машине су: *
1 point
19. Обртна средства деле се на: *
1 point
20. Коефицијент обрта служи за: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service