Ankieta - Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Zduny
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy Zduny i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.


Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022 w gminie Zduny

1) Czy jest Pani/Pan zadowolon(a)y z warunków życia w gminie Zduny? *
2) Czy gmina Zduny jest dobrym miejscem do życia? *
3) Jak ocenia Pani/Pan gminę Zduny pod względem:
Bardzo nisko
Raczej nisko
Przeciętnie
Raczej wysoko
Bardzo wysoko
Bezpieczeństwa mieszkańców
Jakości środowiska naturalnego
Dostępności i jakość transportu zbiorowego
Dostęp do terenów zielonych, rekreacyjnych
Jakość i dostępność do opieki zdrowotnej
4) Czy interesuje się Pan/Pani tym co dzieje się na terenie gminy Zduny? *
5) Czy czuje się Pan/Pani dobrze poinformowany/poinformowana o działaniach podejmowanych i realizowanych przez władze gminy/miasta? *
6) Czy Pani/Pana zdaniem mieszkańcy gminy/miasta mają duży wpływ na decyzje podejmowane przez władze lokalne? *
7) Które dziedziny Pana/Pani zdaniem powinny być szczególnie wspierane i priorytetowo realizowane przez władze lokalne. /Proszę o wskazanie maksymalnie 5 odpowiedzi/ *
Required
8) Jakie są najważniejsze problemy społeczne występujące w gminie Zduny? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
9) Jaka jest Pani/Pana zdaniem skala problemu uzależnień od alkoholu na terenie gminy Zduny? *
10) Czy Pani / Pana zdaniem skala picia alkoholu przez dorosłych mieszkańców gminy Zduny jest? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
11) Czy Pani / Pana zdaniem picie alkoholu przez dzieci i młodzież do 18 lat jest? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
12) Czy Pani / Pana zdaniem uległy zmianie zachowania mieszkańców?
Większa skala zjawiska
Mniejsza skala zjawiska
Bez zmian
Osób pijących i widywanych w stanie nietrzeźwym
Osób upijających i awanturujących się na imprezach i uroczystościach
Picie alkoholu w pracy
Przypadki odmawiania picia
Akceptacja postaw abstynenckich
Popularność uroczystości bezalkoholowych (komunie, chrzciny itp.)
13) Jak często Pani / Pan pije alkohol? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
14) Czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z alkoholem? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
15) Czy oczekuje Pan/i od władz lokalnych działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
16) Jaka jest skala problemu uzależnień od narkotyków na terenie gminy Zduny? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
17) Czy próbował Pan / Pani jakichkolwiek narkotyków? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
18) Czy spośród Pana / Pani znajomych ktoś zażywa narkotyków? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
19) Czy Pani / Pana zdaniem skala zażywania narkotyków w gminie Zduny jest? Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi *
20) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się rodziny z dziećmi na terenie gminy Zduny? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
21) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne na terenie gminy Zduny? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
22) Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby starsze na terenie gminy Zduny? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
23) Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzec można najczęściej na terenie gminy Zduny? /Proszę o wskazanie 3 najważniejszych problemów społecznych/ *
Required
24) Jak Pani/Pan ocenia stopień zaangażowania i kierunki działań władz lokalnych, związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców gminy Zduny? *
25) Jakie działania przyczynią się do rozwiązania problemów społecznych na terenie gminy Zduny /Proszę o wskazanie maksymalnie 5 odpowiedzi/ *
Required
Płeć: *
Wiek: *
Miejsce zamieszkania:
Your answer
Grupa społeczno-zawodowa: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms