Frivillig Peer Gynt-stemnet 2016

Her kan du registrere deg som frivillig i Peer Gynt-stemnet 2016. Vi har mange arrangementer i perioden 5. - 14. august. Dette skjemaet gjelder i første omgang for Peer Gynt ved Gålåvatnet. Dersom du ønsker å være med som frivillig på noen av de andre arrangementene, fyller du inn det under "merknad".
Vi vil ta nærmere kontakt med alle registrerte på forsommeren 2016 for å avklare antall kvelder du ønsker å være med som frivillig. Deretter får alle vaktlister på e-post i forkant, og du vil få en leder du kan forholde deg til, på din gruppe. Dette vil sikre bedre informasjonsflyt og du får et navn og telefonnummer å forholde deg til. En god organisering både i forkant og under stemnet er viktig for oss.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Frivillig goder 2016

  Captionless Image