แบบสำรวจความพึงพอใจการให้คำปรึกษา
ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ภาคเรียนที่ *
ความพึงพอใจต่อการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแกนักศึกษา *
5 หมายถึง มากที่สุด : 4 หมายถึง มาก : 3 หมายถึง ปานกลาง : 2 หมายถึง น้อย : 1 หมายถึง น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
คำแนะนำมีประโยชน์ต่อนักศึกษา
ความสะดวกที่จะพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ความเหมาะสมของเวลาที่อาจารย์จัดไว้ให้คำปรึกษา
ความประทับใจที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ให้คำปรึกษาได้ตรงประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. Report Abuse