Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike
Počas kúpacej sezóny je verejnosť informovaná o kvalite vody na kúpanie na umelých aj prírodných kúpaliskách i na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa z webových sídiel Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a tiež miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva i z rôznych médií. Kúpacia sezóna na Slovensku je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.

Budeme Vám preto vďační, ak si nájdete niekoľko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje poslúžia ku zmapovaniu a vyhodnoteniu situácie ohľadom výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách v Slovenskej republike. Získané údaje budú taktiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie.

Tento dotazník je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje.
1. Pohlavie respondenta:
2. Vek respondenta:
Your answer
3. Preferujete návštevu:
4. Ako často sa chodíte kúpať?
5. Pri návšteve umelých a prírodných kúpalísk ste zaznamenali:
6. Pred návštevou prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa ste si overovali kvalitu vody na kúpanie:
7. V prípade, že ste v predchádzajúcej otázke odpovedali áno, spresnite, prosím, kde ste si tieto informácie vyhľadali:
Your answer
8. Približná dĺžka kúpania (za deň):
9. Typ vykonávaných aktivít:
10. Napili ste sa nedopatrením pri kúpaní vody z jazera/ bazéna?
11. Objavili sa Vám po kúpaní zdravotné ťažkosti (v prípade, že sa Vám po kúpaní neobjavili žiadne zdravotné ťažkosti, môžete dotazník ukončiť zakliknutím možnosti NIE a prejsť na tlačidlo ODOSLAŤ na konci stránky)?
12. Objavili sa Vám prvé zdravotné ťažkosti do 24 hodín?
13. Ak sa Vám objavili zdravotné ťažkosti po dlhšej dobe, spresnite tento časový údaj (v dňoch):
Your answer
14. Opíšte, prosím, bližšie Vaše zdravotné ťažkosti:
Your answer
15. Vyhľadali ste lekára?
16. Pokiaľ ste vyhľadali lekára, uveďte, prosím, za ako dlho po objavení zdravotných ťažkostí:
17. Pokiaľ Vám lekár stanovil diagnózu, uveďte, prosím, jej názov:
Your answer
18. Bola nevyhnutná liečba?
19. Bola nevyhnutná hospitalizácia?
20. Ako dlho ochorenie trvalo (v dňoch)?
Your answer
21. Uveďte, prosím, názov kúpaliska alebo pokiaľ je možné čo najpresnejší názov prírodnej vodnej plochy príp. jej umiestnenie, na ktorej ste sa kúpali pred začiatkom zdravotných ťažkostí:
Your answer
22. Dátum kúpania (uveďte presný dátum príp. aspoň kalendárny týždeň):
Your answer
23. Poznáte iný prípad výskytu zdravotných problémov z tej istej vody? Prosíme, uveďte:
Your answer
24. Prosím, uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete v tejto súvislosti za dôležité (napr. zdravotný stav či liečba, ktoré môžu nejakým spôsobom súvisieť s prejavmi ochorenia; v prípade prírodných lokalít napr. chov poľnohospodárskych zvierat v blízkosti miesta na kúpanie, úhyn rýb a vtákov v danej lokalite, zákal vody, prítomnosť siníc na vodnej hladine; v prípade umelých kúpalísk napr. priehľadnosť vody, zápach po moči či výrazne po chlóre, stav stien bazénov - slizovité povlaky atď.):
Your answer
25. Máte vlastné postrehy a pripomienky k problematike výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie? Pokúste sa ich, prosím, stručne popísať.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy