Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike
Počas kúpacej sezóny je verejnosť informovaná o kvalite vody na kúpanie na umelých aj prírodných kúpaliskách i na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa z webových sídiel Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a tiež miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva i z rôznych médií. Kúpacia sezóna na Slovensku je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.

Budeme Vám preto vďační, ak si nájdete niekoľko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje poslúžia ku zmapovaniu a vyhodnoteniu situácie ohľadom výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách v Slovenskej republike. Získané údaje budú taktiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie.
 
Tento dotazník je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Pohlavie respondenta:
Clear selection
2. Vek respondenta:
3. Preferujete návštevu:
Clear selection
4. Ako často sa chodíte kúpať?
Clear selection
5. Pri návšteve umelých a prírodných kúpalísk ste zaznamenali:
Clear selection
6. Pred návštevou prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa ste si overovali kvalitu vody na kúpanie:
Clear selection
7. V prípade, že ste v predchádzajúcej otázke odpovedali áno, spresnite, prosím, kde ste si tieto informácie vyhľadali:
8. Približná dĺžka kúpania (za deň):
Clear selection
9. Typ vykonávaných aktivít:
Clear selection
10. Napili ste sa nedopatrením pri kúpaní vody z jazera/ bazéna?
Clear selection
11. Objavili sa Vám po kúpaní zdravotné ťažkosti (v prípade, že sa Vám po kúpaní neobjavili žiadne zdravotné ťažkosti, môžete dotazník ukončiť zakliknutím možnosti NIE a prejsť na tlačidlo ODOSLAŤ na konci stránky)?
Clear selection
12. Objavili sa Vám prvé zdravotné ťažkosti do 24 hodín?
Clear selection
13. Ak sa Vám objavili zdravotné ťažkosti po dlhšej dobe, spresnite tento časový údaj (v dňoch):
14. Opíšte, prosím, bližšie Vaše zdravotné ťažkosti:
15. Vyhľadali ste lekára?
Clear selection
16. Pokiaľ ste vyhľadali lekára, uveďte, prosím, za ako dlho po objavení zdravotných ťažkostí:
Clear selection
17. Pokiaľ Vám lekár stanovil diagnózu, uveďte, prosím, jej názov:
18. Bola nevyhnutná liečba?
Clear selection
19. Bola nevyhnutná hospitalizácia?
Clear selection
20. Ako dlho ochorenie trvalo (v dňoch)?
21. Uveďte, prosím, názov kúpaliska alebo pokiaľ je možné čo najpresnejší názov prírodnej vodnej plochy príp. jej umiestnenie, na ktorej ste sa kúpali pred začiatkom zdravotných ťažkostí:
22. Dátum kúpania (uveďte presný dátum príp. aspoň kalendárny týždeň):
23. Poznáte iný prípad výskytu zdravotných problémov z tej istej vody? Prosíme, uveďte:
24. Prosím, uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete v tejto súvislosti za dôležité (napr. zdravotný stav či liečba, ktoré môžu nejakým spôsobom súvisieť s prejavmi ochorenia; v prípade prírodných lokalít napr. chov poľnohospodárskych zvierat v blízkosti miesta na kúpanie, úhyn rýb a vtákov v danej lokalite, zákal vody, prítomnosť siníc na vodnej hladine; v prípade umelých kúpalísk napr. priehľadnosť vody, zápach po moči či výrazne po chlóre, stav stien bazénov - slizovité povlaky atď.):
25. Máte vlastné postrehy a pripomienky k problematike výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie? Pokúste sa ich, prosím, stručne popísať.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy