แบบลงทะเบียนผู้บริหารและครูดีเด่น ปี พ.ศ. 2562
กิจกรรม “งานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์วันครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒”
สมาคมฯ กลุ่มกรุงเทพฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “งานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ วันครู ประจำปี พ.ศ.2562” ในวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โดยขอให้แต่ละวิทยาลัยฯ ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ดำเนินการคัดเลือก ผู้บริหาร 1 คน และครู 1 คน ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่แต่ละสถานศึกษากำหนด เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
ชื่อสถานศึกษา *
กรุณากรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาเนื่องจากมีผลต่อการออกเกียรติบัตร
Your answer
ผู้บริหารดีเด่น
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ครูดีเด่น
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ผู้ติดต่อประสานงาน
ผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ชื่อ-สกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
การจองโต๊ะภายในงาน
จำนวน *
Your answer
ข้อกำหนดของชนิดอาหาร
ข้อกำหนดของชนิดอาหาร *
หมายเหตุ
1. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562
2. การจองโต๊ะราคาโต๊ะละ 4,500 บาท/วิทยาลัยฯ/10 ที่นั่ง รวมเกียรติบัตร 2 ชุด*
สามารถชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ นางสาวปัญจพร เอื้อจงประสิทธิ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่ 013-1-71411-2 โดยส่งสำเนาแบบฟอร์ม พร้อมสลิปการโอนเงิน ส่งไปที่ sstec2018@hotmail.com
ก่อนวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
** รายชื่อผู้ลงทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้ติดต่อมายังผู้ประสานงาน

ติดต่อประสานงาน
นางสาวชิณาชา เซ็นลี : โทรศัพท์ 099-094-7764 / 02-815-8182

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service