DOSTUPNOSŤ VZDELÁVANIA PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM (ZZ)
Vážení rodičia alebo sprostredkovatelia dotazníka,

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, presadzuje v rámci svojej činnosti sfunkčnenie integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do predškolských a školských zariadení formou pomenovávania potrieb týchto detí a rodín, ich komunikovania a presadzovania. Potrebná je vecná argumentácia a popisovanie reálnej situácie, súvisiacej s tomto témou.

Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Prieskum realizujeme v období od 21. marca 2017 do 10. apríla 2017.

Dotazník je anonymný a bude slúžiť na efektívne argumentovanie a približovanie reálnej situácie v oblasti vzdelávania a integrácie detí so ZZ pri rokovaniach v pracovných skupinách, diskusných fórach, ktorých sa Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, zúčastňuje.

Ďakujeme za podporu na ceste za vzdelávaním a integráciou detí so ZZ.
Ďakujeme za podporu pri hromadnej pripomienke k asistentom učiteľov.

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

1. Krstné meno dieťaťa *
Uveďťe prosím len krstné meno dieťaťa (napr. Marek).
Your answer
2. Vek dieťaťa *
Uveďte aktuálny vek dieťaťa vo formáte počet rokov počet mesiacov (napr. 7 r. 10 m.).
Your answer
3. Mesto/obec trvalého pobytu a školy *
V prípade, že dieťa navštevuje školu v inom meste, uveďte aj mesto, v ktorom sa škola nachádza.
Your answer
4. Zdravotné znevýhodnenie Vášho dieťaťa *
Prosím, označte znevýhodnenie, prípadne znevýhodnenia, ktoré najviac vystihujú Vaše dieťa.
Required
5. Akú formu predprimárneho vzdelávania absolvovalo / absolvuje Vaše dieťa? *
Prosím, vyberte jednu z možností.
6. Má / malo Vaše dieťa v predprimárnom vzdelávaní k dispozícii:
Prosím, vyberte jednu alebo viac možností.
7. Ako si plní Vaše dieťa povinnú školskú dochádzku?
Prosím, vyberte aký druh školy aktuálne navštevuje Vaše dieťa ak dosiahlo vek obvyklého začatia, t. j. 6 až 8 rokov.
8. Má / malo Vaše dieťa počas povinnej školskej dochádzky k dispozícii:
Prosím, vyberte jednu alebo viac možností. A uvádzajte v prípade, ak vaše dieťa realizuje povinnú školskú dochádzku v ktoromkoľvek zariadení, ktoré ste uviedli v predchádzajúcej otázke.
9. Považujete integráciu Vášho dieťaťa do bežnej školy za vhodnú? *
10. Akú formu integrácie považujete pre Vaše dieťa za vhodnú?
V prípadne, že ste v predchádzajúcej otázke označili možnosť "Nie", pokračujte otázkou č.13.
11. Ako by zmenila integrácia Vášho dieťaťa Váš rodinný a spoločenský život?
Prosím, popíšte v čom by spočívali okamžité zmeny a dlhodobý prínos pre Vaše dieťa, Vašu rodinu, komunitu, v ktorej žijete.
Your answer
12. Čo by ste potrebovali k integrácii Vášho dieťaťa?
Prosím, vyberte jednu alebo viac možností.
13. Ak ste odpovedali na integráciu "Nie", akou formou by ste chceli vzdelávať Vaše dieťa?
Prosím, vyberte aká forma by vyhovovala Vášmu dieťaťu v rámci každodenného vzdelávania.
14. Ako by alternatívna forma každodenného vzdelávania Vášho dieťaťa, pre ktorú ste sa rozhodli v otázke č. 13 zmenila Váš rodinný a spoločenský život?
Prosím, popíšte v čom by spočívali okamžité zmeny a prínos pre Vás, Vaše dieťa, rodinu, komunitu v ktorej žijete.
Your answer
15. Čo by vám pomohlo v rámci vzdelávania v špeciálnej ZŠ alebo DSS?
Prosím, vyberte jednu prípadne viac možností.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms