ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΣ :
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LIDL ΕΛΛΑΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΑΡΟΥΣΑ ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΨΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΡΩ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ.

ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥ.
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική