แบบสำรวจความเห็นผู้ใช้ Pasee.info
แบบสำรวจนี้มีจำนวน 8 ข้อ และใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีในการตอบคำถามทั้งหมด

แบบสำรวจความเห็นนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้เว็บ Pasee.info มีเนื้อหาที่ครอบคลุม เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล และตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ให้มากที่สุด

ทางทีมงานขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่สละเวลาในการทำแบบสำรวจนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ปัจจุบันคุณทำอาชีพอะไร *
จากการเข้าใช้ Pasee.info ในวันนี้คุณให้คะแนนประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลกฎหมายภาษีอากรของคุณโดยรวมอย่างไร *
ท่านคิดว่าเนื้อหาต่อไปนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของท่านมากน้อยอย่างไร *
ไม่ได้ใช้งานเลย
นานๆจะใช้งานสักครั้ง
ใช้แต่ไม่บ่อย
ใช้ตลอด
ประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
อนุสัญญาภาษีซ้อน
ข้อหารือ
กรุณาให้คะแนนแต่ละคุณสมบัติใน Pasee.info ช่วยให้ท่านอยากใช้งาน และช่วยตอบโจทย์ในการใช้งานของท่านได้ *
ไม่มีผลต่อการใช้งานของฉัน
มีผลต่อการใช้งานของฉันน้อยมาก
ค่อนข้างมีผลต่อการใช้งานของฉัน
เป็นเหตุผลหลักๆในการใช้งาน
มีหน้าจอที่ใช้งานง่าย เหมาะสม
การค้นหาที่สะดวก
การจัดหมวดหมู่ของเอกสาร
แสดงผลบนอุปกรณ์พกพา
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ความเชื่อมโยงกันของกฎหมายภาษีอากร
ประสิทธิภาพรวดเร็ว (fast loading page)
สำหรับการพัฒนาในอนาคต ท่านคิดว่า Pasee.info ควรเพิ่มคุณสมบัติใดที่จะช่วยตอบโจทย์ในการใช้งานของท่านได้มากยิ่งขึ้น *
ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน
อาจจะได้ใช้บ้าง
มีประโยชน์ต่อการใช้งานมาก
มีฟังชันเปรียบเทียบกฎหมาย/ข้อหารือ/คำสั่งกรมสรรพกร
มีการค้นหาที่ละเอียดมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ Keywords
สามารถคัดกรองผลลัพธ์จากการค้นหา
สามารถทำบันทึกส่วนตัวในแต่ละเอกสาร (Personal Note)
สามารถบันทึกเอกสารที่น่าสนใจ (Favorite)
สามารถลงทะเบียนเพื่อรับอีเมล์เกี่ยวกับเอกสารหนึ่งๆ (Subscription)
มีบริการให้คำแนะนำในการใช้งานผ่าน Chatbot
อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการลงความเห็น หรือ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเอกสาร
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น ฟังก์ชันที่ต้องการให้เพิ่ม สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง(อย่างไร) เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม
เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา Pasee.info ให้รวดเร็วขึ้น สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวกับภาษีอากร และพัฒนาระบบการค้นหาให้เป็น Smart Search Engine มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางทีมงานจำเป็นต้องการการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มบุคลากร และลงทุนในด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย หากทาง Pasee.info จะจัดเก็บค่าบริการ ท่านคิดว่าค่าบริการเท่าใดจึงจะเหมาะสม (บาท/ต่อเดือน) *
ทางทีมงานต้องการแสดงความขอบคุณสำหรับการสละเวลาของท่าน ด้วยการให้ส่วนลดในอนาคตเมื่อทาง Pasee.info เริ่มต้นเก็บค่าบริการต่อผู้ที่ทำแบบสำรวจ กรุณาระบุอีเมล์ของท่านในกรณีที่ท่านต้องการส่วนลดในอนาคตนี้ (Optional)
ทางทีมงานขอรับรองว่าการเก็บข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในประโยชน์ด้านอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy