Záverečný test
Tréningový test pre učiacich sa. Príprava k závečnej skúške.
Email address *
Aké typy mikrozávlahy sú najčastejšie používané v ekologickom zeleninárstve? *
1 point
V ktorom zákone sú definované podmienky pestovania v ekologickom poľnohospodárstve *
1 point
Aké sú výhody jesennej sejby pred jarnou? *
1 point
Čím sa riadime pri voľbe termínu siatia a sadenia? *
1 point
Je možné ovplyvniť kvalitu pôdy, ktorú máme k dispozícii? *
1 point
Podľa čoho je pomenovaný štvorhonový zeleninársky osevný postup? *
1 point
Aké sú vhodné lokality na ekologické pestovanie zeleniny? *
1 point
Ako vyzerá priama ochrana rastlín pred škodcami? *
1 point
V čom je vlastná bio zelenina lepšia ako bežne dostupná zelenina v obchodoch? *
1 point
Aký účinok na rastliny má hnojenie? *
1 point
Aké sú hlavné zásady správneho plečkovania? *
1 point
Ktoré druhy zeleniny sa dajú pestovať v kyslej pôde? *
1 point
Čo znamená slovo vermikompost? *
1 point
Aké sú nevýhody predpestovania priesad? *
1 point
Ako môžeme charakterizovať mikrozávlahu? *
1 point
Aké sú možnosti nepriamej ochrany rastlín? *
1 point
Aký je rozdiel medzi ekologickým a trvalo udržateľným poľnohospodárstvom? *
1 point
Čo hlavne sledujeme prípravou pôdy pre sejbu a vysádzanie? *
1 point
Čo rozumieme pod mechanickým zlepšovaním pôdy ? *
1 point
Ktoré druhy zeleniny sa striedajú v rámci osevného postupu? *
1 point
Vymenujte formy prevencie. *
1 point
Čo nepatrí do kompostu? *
1 point
Kto na Slovensku zabezpečuje kontrolu v ekologickom poľnohospodárstve? *
1 point
Aké spôsoby zlepšovania kvality pôdy sú vhodné pri ekologickom pestovaní? *
1 point
Aké spôsoby sejby poznáme? *
1 point
V čom spočíva prínos kobercového mulčovania? *
1 point
Čo je zelené hnojenie? *
1 point
Aké sú hlavné nevýhody orby pluhom pri trvalo udržateľnom pestovaní zeleniny? *
1 point
Aké vlastnosti má kvalitný kompost? *
1 point
Ako sa dajú chrániť rastliny pred chorobami v ekologickom zeleninárstve? *
1 point
Ako sa dá charakterizovať pestovanie zeleniny v zmiešaných kultúrach? *
1 point
Aké druhy pôdy rozoznávame podľa množstva jednotlivých mechanických častíc *
1 point
Ako rozdeľujeme zeleninu podľa nárokov na vodu a schopnosti ju z pôdy získať? *
1 point
Čo rozumieme pod pojmom celková vlahová potreba? *
1 point
Aké sú výhody predpestovania priesad? *
1 point
Aké sú vlastnosti ideálnej pôdy pre pestovanie zeleniny? *
1 point
Aké vlastnosti rastlín okrem ich zaradenia do čeľade treba ešte rešpektovať? *
1 point
Aký je rozdiel medzi rodinnou farmou a komunitnou záhradou? *
1 point
Ako rozlišujeme druhy zeleniny podľa osevného sledu? *
1 point
Aké sú spôsoby ochrany rastlín pred chorobami a škodcami? *
1 point
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service