Darovací smlouva - předběžná
Obdarovaný:  
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola  Ledce, příspěvková organizace
IČ: 48 706 302  Zastoupený: Mgr. Romanem Pejšou, ředitelem
Bankovní spojení: 2816409/0300  (dále jen obdarovaný)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Dárce *
Předmět smlouvy *
Finanční dar ve výši:
 Použití daru *
Finanční dar je určen na
Závěrečná ustanovení *
Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá a zavazuje se, že jej použije výhradně na shora uvedený účel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně na základě dohody obou smluvních stran. Smlouva bude vyhotovena ve dvou výtiscích, kdy každá strana obdrží jeden.
Kontaktní emailová adresa *
Vaše emailová adresa, na  kterou Vám bude zaslán k tisku a podpisu tento návrh darovací smlouvy.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy