Zapisy na KODAL 2019
Zapraszamy do udziału w Kursie Oazowym Dla Animatorów Liturgii organizowanym przez Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Rekolekcje odbędą się w dniach 12-21 stycznia 2019 w Luboniu.
Ich koszt wynosi 450 zł.
Prosimy o udzielanie dokładnych odpowiedzi.
Imię i nazwisko uczestnika rekolekcji *
Your answer
Imię i nazwisko matki *
Your answer
Imię i nazwisko ojca *
Your answer
Data urodzenia uczestnika rekolekcji *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania uczestnika rekolekcji *
Your answer
Adres zamieszkania lub pobytu rodziców *
Your answer
Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika rekolekcji, w czasie ich trwania *
Your answer
Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika rekolekcji, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: *
Your answer
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika rekolekcji, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary): *
Your answer
inne:
Your answer
Numer PESEL uczestnika rekolekcji: *
Your answer
Data imienin uczestnika rekolekcji *
MM
/
DD
Numer telefonu uczestnika rekolekcji *
Your answer
Adres e-mail uczestnika rekolekcji *
Your answer
Parafia *
Your answer
Diecezja *
Your answer
Szkoła (klasa, rok studiów) *
Your answer
Uczestnictwo w Oazie w przeszłości (stopień, rodzaj) *
Your answer
Uczestnictwo w innych rekolekcjach w przeszłości *
Your answer
Stopień KODALu *
Chcę otrzymać pościel (dodatkowa opłata w wysokości 50 zł). *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych na potrzeby niezbędne do organizacji rekolekcji KODAL (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Administratorem danych jest Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zgodę można w dowolnym momencie odwołać po skontaktowaniu się z administratorem danych. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service