Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης

Καλώς ήλθατε στην online έρευνά μας, στόχος της οποίας είναι η συλλογή χρήσιμων στοιχείων για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και την υποστήριξή σας. Η έρευνα είναι ανώνυμη.

  Σχόλια Ιστοσελίδας

  This is a required question
  Περιεχόμενο
  Γενικά
  Σχεδιασμός
  Ευκολία στη χρήση
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Παρακαλώ βοηθήστε μας απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Παρακαλώ συμπληρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες. 


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question