แบบประเมินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน"ชมพู- ฟ้า เกมส์" โรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 สถานนะผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประเภทผู้ตอบ *
2.อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ตอนที่ 2 ตอบแบบสอบถามที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
1. ความพร้อมและความสวยงามของชุดแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความพร้อมเพรียงและสวยงามของขบวนพาเหรด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความพร้อมและความร่วมมือของกองเชียร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความสวยงามของอัฒจรรย์แต่ละสี *
น้อยที่สุด
มากทีสุด
5. ความเหมาะสมของเครื่องขยายเสียง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การอำนวยการฝ่ายพยาบาล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดการแข่งขัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. กิจกรรมแข่งขันกรีฑานักเรียน ทำให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. กิจกรรมช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น *
น้อยที่สุด
มากที่่สุด
12. ควรจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันปีต่อไป *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สิ่งที่ได้รับการจัดการจัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีในโรงเรียน
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีในโรงเรียน
Your answer
คำแนะนำเพิ่มเติมอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy