Sol·licitud de participació al programa de formació dual de Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web
Solicitud de participación en el programa de formación dual de Desarrollo de aplicaciones con tecnología web
Nom comercial de l'empresa *
Nombre comercial de la empresa
Your answer
Denominació fiscal de l'empresa *
Denomicació fiscal de l'empresa
Your answer
CIF de l'empresa *
CIF de la empresa
Your answer
Domicili *
Domicilio
Your answer
Localitat *
Localidad
Your answer
Nom i llinatges del representant legal de l'empresa *
Nombre y apellidos del representante legal de la empresa
Your answer
DNI del representant legal *
DNI del representante legal
Your answer
Número de treballadors/es que sol·licita *
Número de trabajadores/as que solicita
Your answer
Nom i llinatges del tutor nº1 de l'empresa *
Nombre y apellidos del tutor nº1 de la empresa
Your answer
DNI del tutor nº1 de l'empresa *
DNI del tutor nº1 de la empresa
Your answer
Nom i llinatges del tutor nº2 de l'empresa
Nombre y apellidos del tutor nº2 de la empresa
Your answer
DNI del tutor nº2 de l'empresa
DNI del tutor nº2 de la empresa
Your answer
Nom i llinatges de la persona de contacte *
Nombre y apellidos de la persona de contacto
Your answer
Telèfon de contacte *
Teléfono de contacto
Your answer
Email de contacte *
Email de contacto
Your answer
L'empresa es compromet a prorrogar els contractes de formació aprenentatge de les persones participants *
La empresa se compromete a prorrogar los contratos de formación aprendizaje de las personas participantes
L'empresa es compromet a contractar les persones participants al finalitzar la formació dual *
La empresa se compromete a contratar las personas participantes al finalizar la formación dual
Indiqui el número total de treballadors/es que té en plantilla la seva empresa *
Indique el número total de trabajadores / as que tiene en plantilla su empresa
Your answer
El domicili dels llocs de feina per als participants estan ubicats a municipi on s'impartirà la formació (Palma) *
El domicilio de los puestos de trabajo para los participantes están ubicados en municipio donde se impartirá la formación (Palma)
Indiqui la data de constitució de l'empresa i temps de funcionament de la mateixa *
Indique la fecha de constitución de la empresa y tiempo de funcionamiento de la misma
MM
/
DD
/
YYYY
Indiqui els dies i horari de feina setmanal que realitzaran les persones participants a la formació dual *
Indique los días y horario de trabajo semanal que realizarán las personas participantes en la formación dual
Your answer
Indiqui la categoria laboral i el salari brut anual que rebran les persones en formació dual a la seva empresa *
Indique la categoría laboral y el salario bruto anual que recibirán las personas en formación dual en su empresa
Your answer
La seva empresa té una certificació de qualitat? Quina? (ISO; AENOR; Certificació EFR-empresa familiarment responsable; RSC responsabilitat social corporativa; o equivalent) *
¿Su empresa tiene una certificación de calidad? ¿Cuál? (ISO; AENOR; Certificación EFR-empresa familiarmente responsable; RSC responsabilidad social corporativa; o equivalente)
Your answer
Indiqui si la persona que tutoritzarà les persones en formació dual ja ha tutoritzat en altres ocasions alumnes en pràctiques i / o persones amb contracte de formació *
Indique si la persona que tutorizará las personas en formación dual ya ha tutorizado en otras ocasiones alumnos en prácticas y / o personas con contrato de formación
No
Sí - Alumnes en pràctiques
Sí - Treballadors/es amb contractes de formació
Tutor/a 1
Tutor/a 2
Indiqui les tasques i feines que realitzarà el/la treballador/a relacionades amb els els diferents mòduls formatius del certificat de professionalitat *
Indique las tareas y trabajos que realizará el / la trabajador / a relacionadas con los los diferentes módulos formativos del certificado de profesionalidad
Your answer
Descrigui l'activitat econòmica principal de l'empresa *
Describa la actividad económica principal de la empresa
Your answer
Indiqui el número d'hores anuals de feina segons conveni *
Indique el número anual de horas de trabajo según convenio
Your answer
Exposi els motius pels quals considera la seva empresa adient per a la contractació de persones amb contractes de formació - aprenentatge. Què pot aportar la seva empresa a les persones que puguin estar contractades a la seva empresa amb contracte de formació - aprenentatge? *
Exponga los motivos por los que considera su empresa adecuada para la contratación de personas con contratos de formación - aprendizaje. ¿Qué puede aportar su empresa a las personas que puedan estar contratadas en su empresa con contrato de formación - aprendizaje?
Your answer
Acceptació final *
Aceptación final
Required
Política de privacitat *
Responsable de les dades: PalmaActiva | Finalitat : gestionar la seva participació com a empresa al Programa de PalmaActiva SOIB Formació Ocupació | Destinataris: No es cediran dades a tercers, manco el previst per a la correcte participació al Programa amb el SOIB. | Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades Informació addicional: podreu consultar la informació i detallada a la nostra web. http://web.palmaactiva.com/ ------------------------------------- Responsable de los datos: PalmaActiva | Finalidad: gestionar su participación Programa de PalmaActiva SOIB Formació Ocupació | Destinatarios: No se cederán datos a terceros, menos el previsto para la correcta participación en el Programa con el SOIB. | Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos Información adicional: podrá consultar la información y detallada en nuestra web. http://web.palmaactiva.com/
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms