Eldýsíčko 2021 - Závazná přihláška
Závazná přihláška na Letní soustředění - Eldýsíčko 2021. Veškeré info naleznete na www.limitdc.cz
Tento formulář plně nahrazuje přihlášku v listinné podobě. Tudíž se ve chvíli odeslání formuláře stává závaznou přihláškou!
Pořadatelem tábora je Taneční skupina Limit Dance Corporation Havířov, Mládežnická 6/1567, 736 01 Havířov, IČ: 269 87 899, provozovna: ZŠ Mládežnická Havířov
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Příjmení a jméno dítěte *
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo *
Bydliště (celá adresa, včetně PSČ) *
Zdravotní pojišťovna *
Potvrzení pro pojišťovnu *
Taneční zkušenosti (případně Taneční skupina) *
Závazně objednávám tričko Eldýsíčko (k ceně tábora nutno přičíst cenu 280,- Kč; nutno uhradit s platbou za tábor) *
Velikost trička
Clear selection
Zákonný zástupce dítěte (matka)
Příjmení a jméno *
Telefon *
E-mail *
Zákonný zástupce (otec)
Příjmení a jméno
Telefon
E-mail
Sourozenecká sleva za další dítě *
Způsob platby *
Strava *
Zdravotní stav dítěte *
Beru na vědomí, že tento formulář nahrazuje přihlášku v listinné podobě, a ve chvíli jeho odeslání se stává závaznou přihláškou! Tudíž je mou povinností uhradit zálohu na účet pořádající organizace ve stanoveném termínu. *
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) jsem informován/a, že v souvislosti s účastí na letním soustředění Eldýsíčko pořádaným TS LIMIT DANCE CORPORATION je tento pořadatel povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje po dobu 10 let ode dne ukončení tábora. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu pořadatele budou Osobní údaje pro účel vedení evidence účastníků tábora pro děti a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let. *
PODMÍNKY A STORNO
Zrušení Letního soustředění (LS) ze strany zákazníka, změna smlouvy
a) Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s poskytovatelem kdykoliv před odjezdem na LS. Zrušení musí být provedeno písemně, a to doručením písemného oznámení na adresu poskytovatele, případně elektronicky doručením na jeho e-mailovou adresu.
b) Pro určení doby zrušení je rozhodující datum doručení oznámení.
c) Poskytovatel má právo na storno poplatky plynoucí ze zrušení účasti na LS.
Storno poplatky se účtují v této výši.
- 500 Kč/zrušení více než 35 dní před nástupem
- 1 000 Kč/zrušení mezi 35. - 10. dnem včetně před nástupem
- 2 000 Kč/zrušení mez 9. - 4, dnem včetně před nástupem
- 100 % částky/ zrušení od 3. dne před nástupem na LS a při nenastoupení na LS.
- 0 Kč - v případě náhradníka ze strany zákazníka
- 1 000 Kč/ v případě zrušení přihlášky z důvodu nemoci (je nutno písemné doložení lékařské zprávy)
d) Za podstatnou změnu objednávky platí zákazník paušální poplatek 100 Kč/os.
e) Zákazník je oprávněn písemně oznámit poskytovateli, nejpozději však v lhůtě 5 dnů před nástupem na LS, že se pobytu zúčastní jiná osoba ("náhradník"). Náhradník musí splňovat tytéž předpoklady pro účast na LS. Dnem doručení písemného oznámení spolu s řádně vyplněnou přihláškou se náhradník stává zákazníkem. Původní zákazník a náhradník zodpovídají společně za uhrazení ceny pobytu ve stanovené výši a zároveň jsou povinni uhradit paušální poplatek ve výši 100 Kč.

Platba:
a) V případě, že jste zvolili platbu bankovním převodem, uhraďte prosím zálohu ve výši 2 000,- Kč nejpozději do 30. dubna 2021, zbytek částky uhraďte nejpozději měsíc před nástupem na LS.
b) V případě, že budete platit LS hotově, či prostřednictvím splátkové kalendáře, kontaktujte hlavní vedoucí LS Danielu Dostálovou.
Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím s podmínkami
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy