Eldýsíčko 2019 - Závazná přihláška
Závazná přihláška na letní tábor plný her a tance Eldýsíčko organizovaný Taneční skupinou Limit DC v termínu 21. - 30. 6. 2019.
Příjmení a jméno dítěte *
Your answer
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo *
Your answer
Bydliště (celá adresa, včetně PSČ) *
Your answer
Zdravotní pojišťovna *
Your answer
Závazně objednávám tričko Eldýsíčko (k ceně tábora nutno přičíst cenu 300,- Kč; nutno uhradit s platbou za tábor) *
Velikost trička
Zákonný zástupce dítěte (matka)
Příjmení a jméno *
Your answer
Telefon *
Your answer
E-mail *
Your answer
Zákonný zástupce (otec)
Příjmení a jméno
Your answer
Telefon
Your answer
E-mail
Your answer
Beru na vědomí, že přihláška bude akceptována až po připsání zálohy, či celé částky na účet organizátora. *
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které budou využity pouze k přihlášení dítěte na tábor organizovaný TS Limit DC Havířov. Tyto informace budou poskytnuty pouze pořadateli tábora a cestovní kanceláři.
PODMÍNKY A STORNO
1. Po přihlášení dítěte na pobyt (tzn. odeslání závazné přihlášky) je klient povinen uhradit pořadateli 50% ceny tábora, a to do 30-ti dnů od odeslání závazné přihlášky. V případě nedodržení termínu úhrady ceny pobytu je pořadatel oprávněn zrušit jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením hradí klient.Doplatek celkové ceny zájezdu je klient povinen zaplatit nejpozději 30 dnů před realizací pobytu. V případě přihlášení dítěte v době kratší než 30 dnů před zahájením pobytu, je klient povinen uhradit 100% cenu pobytu.
Platba bude zaslána na účet organizátora TS Limit DC: 86-6139980207/0100. Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a jako účel platby uvádějte: Eldýsíčko 2019 + jméno dítěte.

2. Pořadatel je oprávněn od tohoto ujednání odstoupit pokud:
a) je počet účastníků nižší než je nejnižší uvedený počet ve smlouvě s CK (50 účastníků)
b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu

3. Cena pobytu činí 9 790,- Kč (v ceně je ubytování, strava all inclusive, doprava). Tato cena nezahrnuje pobytovou taxu, která činí cca 1,4 EUR/os./den, děti 12-18 hradí 50% z této částky a děti do 12 let neplatí.


STORNO
a) 40 a více dní před zahájením zájezdu 10 % z celkové ceny zájezdu, minimálně 700 Kč/za každou osobu na smlouvě o zájezdu
b) od 39. dne do 31. dne před zahájením zájezdu/cestovní služby: 30 % z celkové ceny zájezdu/cestovní služby/osoba
c) od 30. dne do 16. dne před zahájením zájezdu/cestovní služby: 50 % z celkové ceny zájezdu/cestovní služby/osoba
d) od 15. dne do 8. dne před zahájením zájezdu/cestovní služby: 75 % z celkové ceny zájezdu/cestovní služby/osoba
e) Méně než 8 dnů před zahájením zájezdu/cestovní služby: 100 % z celkové ceny zájezdu/cestovní služby/osoba

Výše uvedené vyplývá z přísných podmínek pro změny a storna ze strany ubytovacích zařízení. Při určení počtu dnů pro
výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo k doručení oznámení pořadateli odstoupení od smlouvy o zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba.

Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím s podmínkami

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service